Εφορία: Πως να πληρώσετε σε πολλές δόσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εκπνέει αύριο η προθεσμία για την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και 2,3 εκατ. φορογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πάνω από 1,2 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που παρέλαβαν χρεωστικά εκκαθαριστικά θα πρέπει να καταβάλουν στα ταμεία της εφορίας το ποσό των 3,63 δισ. ευρώ σε τρεις δόσεις, αρχής γενομένης από αύριο.

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία στο τέλος του Νοεμβρίου.

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης σε 12 δόσεις, με σημαντική όμως επιβάρυνση, αρκεί το οφειλόμενο ποσό να καταστεί ληξιπρόθεσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολούμενος που θα θελήσει να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να πληρώσει την πρώτη δόση αύριο, ώστε να καταστεί ληξιπρόθεσμη και στη συνέχεια για να υπαχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να κάνει αίτηση στην εφορία.

Σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

– Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 8,76% ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.
– Σε περίπτφση καθυστέρησης μιας δόσης το επιτόκιο που θα επιβαρυνθεί θα είναι 15%.
– Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής, στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους

Η δεύτερη λύση που υπάρχει είναι ο φορολογούμενος να κάνει χρήση της πιστωτικής του κάρτας και να εξοφλήσει το ποσό σε άτοκες δόσεις. Οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε 9 ή 12 δόσεις άτοκα.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις