Ε.Σ.Α.μεΑ.: Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διοργανώνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 (ώρα προσέλευσης 9.30-10.00), στο Ξενοδοχείο Mainalon Resort (Πλατεία Άρεως, Τρίπολη), Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»).

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών Δικαιούχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το HELPDESK της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο τηλέφωνο 210 9949837 (Πρόσωπο επικοινωνίας: Ελένη Νταλάκα).

Το πρόγραμμα επισυνάπτεται.

Ημερομηνία: 29/10/2015
Τόπος διεξαγωγής: Mainalon Resort Hotel (Πλατεία Άρεως, Τρίπολη)

Συντονιστής: Δημήτρης Λογαράς, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.30-10.00 Προσέλευση – Εγγραφές
10.00-10.30 Χαιρετισμοί
Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Αντώνης Ψαράκης, Προϊστάμενος Μονάδας Β2΄, αναπληρωτής Προϊστάμενος ΕΥΔ. ΕΠ. Πελοποννήσου
Αθανασία Καρούνου, Μέλος Γενικού Συμβουλίου Ε.Σ.Α.μεΑ.
Νίκος Καραλής, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Α.μεΑ. Πελοποννήσου
10.30-10.50 Απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την αναστροφή της εικόνας
Μαρίλυ Χριστοφή, Εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας – Συνεργάτιδα Ε.Σ.Α.μεΑ.
10.50-11.20
Παρουσίαση των προβλέψεων για την αναπηρία (μη διάκριση/προσβασιμότητα) στο Ε.Π., στην Εξειδίκευση Εφαρμογής του Ε.Π.
Εισηγητής/τρια: Στέλεχος Ε.Υ.Δ.
11.20-11.50 Παρουσίαση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. (προσβασιμότητα, μη διάκριση, δράσεις προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ενίσχυση διαχειριστικής ικανότητας αναπηρικών οργανώσεων κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής Περιφερειακής Στρατηγική για την Αναπηρία.
Δημήτρης Λογαράς, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.
11.50-12.30 Συζήτηση επί των παραπάνω παρουσιάσεων – Panel
εκπρόσωποι Περιφέρειας
εκπρόσωποι Ε.Υ.Δ.
Μαριλύ Χριστοφή – Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.
12.30-13.00 Διάλειμμα

13.00-13.30 Ι) Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.
α) Κριτήριο Αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία» – Χρήση του Παραρτήματος ΙΙ
β) Κριτήριο Αξιολόγησης για τη « Μη διάκριση λόγω αναπηρίας»
γ) Στρατηγική επικοινωνίας του Ε.Π. – Γενικές κατευθύνσεις
Εισηγητής/τρια: Στέλεχος ΕΥΔ
II) Εξειδίκευση των προαναφερθέντων απαιτήσεων/παράθεση παραδειγμάτων
Μαριλύ Χριστοφή – Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.
13.30-14.00 Παρουσίαση κύκλου ζωής έργων και σταδίων ελέγχου
Εισηγητής/τρια: Στέλεχος ΕΥΔ
Τρόποι ισχυροποίησης των αδύναμων κρίκων της παραπάνω διαδικασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την αναπηρία
Μαριλύ Χριστοφή – Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.
14.00-14.30 Συζήτηση – Διάλογος με τα στελέχη της Περιφέρειας, της ΕΥΔ και τους βασικούς δικαιούχους
14.30-15.00 Κλείσιμο – Αποτελέσματα Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις