Ημερίδα για τις Έμφυλες Πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ρόλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Δεν υπάρχουν σχόλια

2 Νοεμβρίου 2015
Αίθουσα Ιατρού
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης
Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου, Τρίπολη

Πρόγραμμα Ημερίδας
Ημερίδα για τις Έμφυλες Πολιτικές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ρόλο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου

που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου:
Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

09.30 – 10.00 Προσέλευση – Εγγραφές

10.00 – 10.15 Χαιρετισμοί

10.15 – 10.35 Η σημασία του Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων
κ. Νικόλαος Παπαδάτος, Υπεύθυνος Έργου

10.35 – 11.00 Το Πιλοτικό Πρόγραμμα της Π.ΠΕΛ
Δρ. Κωνσταντίνα Ορφανίδου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου

11.00 – 11.20 Η Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες
κ. Δημητρίου Κυριάκος, Εμπειρογνώμων Αναδόχου

11.20 – 11.40 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11.40 – 12.00 Ισότητα των Φύλων: Δράσεις που πέτυχαν
κ. Δημήτριος Ντόντης, Εμπειρογνώμων Αναδόχου

12.00 – 12.25 Πηγές Χρηματοδότησης Δράσεων Ισότητας
Δρ. Κωνσταντίνα Ορφανίδου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Έργου

12.25 – 12.45 Οκτώ πυλώνες για την Ισότητα σε τοπικό επίπεδο
κ. Νικολέτα Ροδοπούλου, Εμπειρογνώμων Αναδόχου

12.45 – 13.30 Ανάγκες & Προκλήσεις: Διάλογος και διατύπωση προτάσεων
Συντονισμός: Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις