Η εκδήλωση με το μουσικό σχήμα «ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ» μεταφέρεται στις 14-09-2016 στην Τ.Κ. Λεονταρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η εκδήλωση με το μουσικό σχήμα «ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ» που προοριζόταν για τις 25-08-2016 στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Λεονταρίου μεταφέρεται στις 14 -09-2016.

Εκ του Δήμου

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις