Η συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεργάζεται επί σειρά ετών αρμονικά με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου. Από κοινού έχουν συμβάλλει ο κάθε φορέας από τη δική του σκοπιά με τα δικά του εργαλεία στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και στην εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης των πολιτών με τους οικονομικούς φορείς του τόπου μας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στο τραπεζικό σύστημα καθιστούν τώρα περισσότερο από ποτέ αναγκαία τη συσπείρωση όλων μας. Αναγνωρίζω ότι, η Διοίκηση της Τράπεζας Πελοποννήσου έχει λάβει δύσκολες αλλά ουσιαστικές αποφάσεις προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον, την ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της Τράπεζας.

Δηλώνω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει την προσπάθεια της Τράπεζας να αποκαταστήσει το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων της και να ενισχύσει το Δ.Κ.Ε..

Καλώ όλους τους φορείς να συνδράμουν σε αυτή τη προσπάθεια καθώς θα δώσει ώθηση στην οικονομία της περιοχής μας.

Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για την επιτυχία της προσπάθειας της Τράπεζας, η οποία ήταν, είναι και θα παραμείνει βασικός πυλώνας της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης της οικονομίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

 

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις