Κατάρρευση τμήματος της στέγης της οικίας Δημητρακοπούλου στην Καρύταινα Μεγαλόπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΤΙΝΩΝ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ & ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

   Ο «Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  21ης   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2015

Στα Γραφεία του Συλλόγου συνήλθαν, σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου. Παρέστησαν:

 

1.- Η Πρόεδρος, Αικατερίνη Παλαμήδη

2.- Οι Αντιπρόεδροι, Σωτήριος Κων/νου Σωτηρόπουλος και Αθανάσιος Λιάπης

3.- Ο Ταμίας, Σωτήριος Διαμ. Σωτηρόπουλος

4.- Ο  Γραμματέας Ηλίας Νικολούλης

5.- Τα Μέλη  Νικόλαος Παλυβός   Αθαν. Λιάπης και Σπύρος Τσαρμπόπουλος.

 

Θέμα: Κατάρρευση τμήματος της στέγης της οικίας Δημητρακοπούλου.

 

Η πρόεδρος ενημερώνει για την δυσμενή εξέλιξη της κατάρρευσης του βορειοδυτικού

τμήματος της στέγης, θυμίζοντας τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του Συλλόγου μας προς τον Δήμο Μεγαλόπολης για επίσπευση υπογραφής του συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς ώστε να γίνει δυνατή η έναρξη των διαδικασιών αναστήλωσης του.

 

Ο ταμίας του συλλόγου Αρχιτέκτων Σωτήρης Δ. Σωτηρόπουλος έκανε  αυτοψία και μας έφερε φωτογραφίες από το σημείο της κατάρρευσης. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος και λόγω εμπειρίας επαγγελματικής προτείνει να αποταθεί ο σύλλογος στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για να ζητήσουμε οδηγίες για την προστασία του κτιρίου ενόψει και του χειμώνα που περιμένουμε.

Θα ζητήσουμε άμεση έγκριση εργασιών για την εξασφάλιση του κτιρίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και τις προτάσεις μας.

IMG_20151017_102359 IMG_20151017_102823 IMG_20151017_102829

Τα Μέλη του Δ.Σ. , μετά από διαλογική συζήτηση, τέλος ομόφωνα, αποφάσισαν και εξουσιοδότησαν τον ταμία κ. Σωτήριο Διαμ. Σωτηρόπουλο να μεταβεί στην Πάτρα και να παραστεί στην εφορεία Νεωτέρων Μνημείων καταθέτοντας φωτογραφίες και περιγραφή της κατάρρευσης και να μεριμνήσει για την ταχύτατη διεκπεραίωση του θέματος.

 

Αθήνα 21Οκτωβρίου 2015

 

        Η Πρόεδρος

 

Αικατερίνη Παλαμήδη

                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ηλίας Νικολούλης

 

 

 

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις