Καταγραφή ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία που έπληξε τον Δήμο Τρίπολης την 25η Ιουνίου 2016. Υποδοχή αιτημάτων για αντικατάσταση οικοσυσκευών και για απλές επισκευαστικές εργασίες σε πληγείσες κατοικίες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μετά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Τρίπολης τα οποία προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης, ο Δήμαρχος κ. Παυλής προχώρησε σε αίτημα κήρυξης των περιοχών αυτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως αυτό απορρέει από το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με τα ανωτέρω και εφαρμόζοντας τα απορρέοντα από την σχετική νομοθεσία, προχωρεί σε καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία σε πληγείσες κατοικίες, για την αντικατάσταση οικοσυσκευών αλλά και για απλές επισκευαστικές εργασίες, ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου.

Η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων θα καταβληθεί εφόσον γίνει η σχετική επιχορήγηση από το αρμόδιο υπουργείο.

Υποβολή αιτημάτων

Οι πληγέντες πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις Δημοτικές Ενότητες που υπάγονται οι κατοικίες τους. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 28-6-2016 έως και 1-7-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1 ΛΕΒΙΔΙΟΥ κ. Ζάβο Β. τηλ: 271963 60000
2 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ κα Τσάτσουλη Γ. τηλ: 2713 610418
3 ΦΑΛΑΝΘΟΥ κα. Καρνέζη Δ. τηλ: 2713 601400
4 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ κα. Αντζά Ε. τηλ: 2713 602021
5 ΤΕΓΕΑΣ κ. Δημητροπούλου Ν. τηλ:2713 600200
6 ΚΟΡΥΘΙΟΥ κ. Οικονόμου τηλ: 2713 600900
7 ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ κα. Χρόνη τηλ: 2713 602200
8 ΤΡΙΠΟΛΗΣ κα. Τσάτσουλη Γ. τηλ: 2713 610418

Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν, παρακαλούμε όλους τους κατοίκους στις πληγείσες Δημοτικές Ενότητες, να ΜΗΝ μετατοπίσουν αντικείμενα (έπιπλα κτλ) και οικοσυσκευές που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, μέχρι την επίσκεψη του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2015
  3. Ε1 φορολογικού έτους 2015
  4. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Μισθωτήριο συμβόλαιο για περιπτώσεις μισθωμένων κατοικιών ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
  7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  8.  Ε9 για απόδειξη ιδιοκτησίας

* Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας (πλήρη κυριότητα 50%- 50%) απαιτείται εξουσιοδότηση του συνιδιοκτήτη και τα Ε1 και Ε9 προκειμένου να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση ο ένας εκ των δύο. Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία απαιτούνται Ε1 και Ε9 του επικαρπωτή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του που θα αναφέρει την παραχώρηση της υψηλής κυριότητας.

Δείτε την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης 

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις