Κομισιόν: Ύφεση και το 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια
Στις χειμερινές της προβλέψεις η Κομισιόν εκτιμά ότι στην ευρωζώνη η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 1,7% φέτος από 1,6% πέρυσι ενώ θα ανέλθει στο 1,9% το 2017. Για την Ελλάδα προβλέπει μηδενική ανάπτυξη το 2015 και ύφεση 0,7% το 2016.
Στην χειμερινή της έκθεση, η Κομισιόν προβλέπει, μεταξύ άλλων:
-ευρεία ανάκαμψη σε όλες τις χώρες μέλη μέχρι το 2017 -συνέχιση της μέτριας ανόδου της απασχόλησης και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της ανεργίας με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με πέρυσι
-περαιτέρω μείωση του συνολικού ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης της ευρωζώνης λόγω της ισχυρότερης οικονομικής δραστηριότητας και των χαμηλότερων επιτοκιακών δαπανών
-προσωρινή μείωση του πληθωρισμού λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, στο 0,5% φέτος, αλλά σταδιακή ανάκαμψή του στο 1,5% το 2017
-ανθεκτικότητα των εξαγωγών έναντι της περαιτέρω επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
Όπως τονίζει η Κομισιόν, οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και τα γενικότερα ρίσκα αυξάνονται. Στα ρίσκα αυτά περιλαμβάνονται η χαμηλότερη ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές, η μη ομαλή προσαρμογή της Κίνας και η πιθανότητα οι περαιτέρω αυξήσεις των αμερικανικών επιτοκίων να δημιουργήσουν προβλήματα στις χρηματαγορές ή να βλάψουν τις ευάλωτες αναδυόμενες οικονομίες. Μια περαιτέρω μείωση των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητική επίπτωση στις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και να οδηγήσουν σε μείωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ρίσκα που προέρχονται από την ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να έχουν επίπτωση στην εμπιστοσύνη και στις επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, ο συνδυασμός των υποστηρικτικών παραγόντων που υπάρχουν σήμερα θα μπορούσε να «μεταφραστεί» σε ισχυρότερη του αναμενόμενου δυναμική, ιδιαίτερα αν υπάρξει ανάκαμψη των επενδύσεων.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις