«κ. Υπουργέ: Πότε επιτέλους θα καλυφθούν τα κενά στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης; Όσο χρονοτριβείτε τόσο θα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην απονομή δικαιοσύνης!»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Την άμεση ανάγκη κάλυψης των κενών στη στελέχωση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης ζήτησε με σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο, ο βουλευτής Αρκαδίας Ν.Δ. Κώστας Βλάσης.

Παρόλο που το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης αποτελεί ένα περιφερειακό Εφετείο που καλύπτει τις ανάγκες 5 νομών και διεκπεραιώνει ένα σημαντικό όγκο υποθέσεων ολόκληρης της Πελοποννήσου, δυστυχώς παραμένει υποστελεχωμένο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται  τεράστια προβλήματα, τόσο στην καταγραφή των πρακτικών όσο και στην έκδοση των αποφάσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Γ’ τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης δεν διαθέτει καν γραμματέα, ενώ η όλη κατάσταση επιβαρύνεται από τις σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των τμημάτων (δεν υπάρχει καν fax), αλλά και από την απουσία ενός υπαλλήλου με εξειδίκευση στην πληροφορική.

Βάσει των παραπάνω και με δεδομένο πως οι συνθήκες αυτές προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και σοβαρή δυσλειτουργία στην απονομή δικαιοσύνης, ο κ. Βλάσης ζητά να πληροφορηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την άμεση κάλυψη των κενών του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, αλλά και για το ακριβές χρονοδιάγραμμα κάλυψής αυτών.

 

Παραθέτουμε τη σχετική ερώτηση του βουλευτή Κώστα Βλάση.

 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 6272

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο

Θέμα: Ανάγκη για άμεση ενίσχυση της στελέχωσης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

Το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης αποτελεί ένα περιφερειακό Εφετείο που καλύπτει τις ανάγκες 5 νομών και διεκπεραιώνει ένα σημαντικό όγκο υποθέσεων ολόκληρης της Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου η άρτια στελέχωσή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του.

Στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης υπηρετούν 3 Πρόεδροι και 10 Εφέτες, ένας προϊστάμενος που εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, 2 γραμματείς που είναι ορισμένες για το Α’ και Β’ τμήμα και ένας επιμελητής που εκτελεί βοηθητικές εργασίες. Το Γ’ τμήμα του Διοικητικού Εφετείου παραμένει χωρίς γραμματέα. Η όλη κατάσταση επιβαρύνεται από τις σοβαρές ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των τμημάτων (δεν υπάρχει καν fax), αλλά και από την απουσία ενός υπαλλήλου με εξειδίκευση στην πληροφορική. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δεν έχει προσλάβει υπάλληλο σε θέση γραμματέα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν προσληφθεί μόλις 2 επιμελητές εκ των οποίων ο ένας έχει συνταξιοδοτηθεί.

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές πως οι σοβαρές ελλείψεις, που παρατηρούνται στη στελέχωση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τόσο στην καταγραφή των πρακτικών όσο και στην έκδοση των αποφάσεων και κατά συνέπεια προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και σοβαρή δυσλειτουργία στην απονομή δικαιοσύνης.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται, ο κ. Υπουργός

α)  Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση κάλυψη των κενών που υπάρχουν στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης;

β)   Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη των κενών αυτών αλλά και της ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κωνσταντίνος Βλάσης

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις