Λήγει σήμερα η παράταση για τα Τέλη κυκλοφορίας 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας του μέχρι την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και δεν εξοφλήσει τα Τέλη Κυκλοφορίας του οχήματός του μέχρι και σήμερα Παρασκευή 13 Ιανουαρίου τότε θα του βεβαιωθεί στο Taxisnet το διπλάσιο από το αρχικό ποσό των Τελών Κυκλοφορίας του οχήματός του.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις