Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης – Άσκηση για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και θα περιλαμβάνει περιστατικά διασώσεων από πλημμυρισμένους χώρους και κατεστραμμένους από ανεμοστρόβιλο.
ΔΕΗ: Άσκηση στη Μεγαλόπολη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ), στο πλαίσιο της ενεργοποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πραγματοποιήσει Άσκηση με την κωδική ονομασία «Πελασγός 2015», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Στην Άσκηση αυτή θα συμμετέχουν εκτός από τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης.

Η άσκηση θα διεξαχθεί σε χώρους των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης και θα περιλαμβάνει περιστατικά διασώσεων από πλημμυρισμένους χώρους και κατεστραμμένους από ανεμοστρόβιλο.

Ώρα προσέλευσης : 08:30 π.μ.
Ώρα έναρξης : 09:30 π.μ.

Στόχοι της Άσκησης είναι:

• Η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκομένων φορέων.

• Η δοκιμασία της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΣΑΕΚ της ΔΛΚΜ κατά την εφαρμογή του.

• Η δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ομάδων δράσης του ΣΑΕΚ και των εμπλεκόμενων φορέων.

• Η δοκιμασία και ο έλεγχος αξιοπιστίας της υλικοτεχνικής υποδομής, του εξοπλισμού και των μέσων που διατίθενται.

• Ο έλεγχος επικοινωνιών.

• Ο έλεγχος πρώτης ανταπόκρισης των εξωτερικών φορέων.

• Ο έλεγχος της δυνατότητας ταχείας και ομαλής αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας της ΔΛΚΜ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις