ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

 

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, στά πλαίσια τοῦ φιλανθρωπικοῦ της ἔργου καί σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο Στερεοελλαδιτῶν Ἀρκαδίας «Η ΡΟΥΜΕΛΗ», θέλοντας νά βοηθήση τούς πρόσφυγες, πού κυνηγημένοι ἀναγκάσθηκαν νά φύγουν ἀπό τήν πατρίδα τους καί νά φθάσουν στή χώρα μας ρακένδυτοι καί  ταλαιπωρημένοι, προσκαλεῖ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης τους – ἔστω καί ἕνα ἔνδυμα γιά αὐτούς τούς ἀνθρώπους – νά καταθέσουν  τήν προσφορά τους στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, ἀπό τή Δευτέρα 9-11-2015 ἕως καί τό Σάββατο 14-11-2015  καί  ἀπό ὥρας 4 μ.μ. ἕως 6 μ.μ.

Τά συγκεντρωθέντα ἐνδύματα θά μεταφερθοῦν ἐν συνεχείᾳ στήν Ἱματιοθήκη ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί θά μοιρασθοῦν ἀπ’ αὐτή στούς πρόσφυγες.

Μετ’ εὐχῶν καί εὐλογιῶν

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις