ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΟΝΑΧΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ( ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΛΩΝΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ημερών από της πρός Κύριον εκδημίας της Μοναχής ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ( Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ελώνης παρακαλούμεν τους τιμώντας την μνήμη αυτής όπως συμπροσευχηθώσι μεθ’ ημών υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, κατά την Θεία Λειτουργίαν και το Μνημόσυνο που θα τελέσωμεν εις τήν Ι.Μονή Ελώνης το Σάββατο 31η Οκτωβρίου 2015.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις