Μοσκοβισί: Ή 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση ή καθόλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ξεκάθαρη απάντηση μετά από ερώτηση της Ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη

Δεν προβλέπεται κλιμακωτός ΦΠΑ στην εκπαίδευση και αν η κυβέρνηση φορολογήσει την ιδιωτική εκπαίδευση αυτό μπορεί να γίνει μόνο με 23%, ξεκαθαρίζει ο ευρωπαίος επίτροπος

Κατηγορηματικός ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση ή θα πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ 23% ή δεν θα πρέπει να επιβληθεί καθόλου ΦΠΑ εμφανίζεται εκ νέου ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.

Στην απάντησή του μετά από ερώτηση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη ο κ. Μοσκοβισί διευκρινίζει άφενός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης και αφετέρου ότι βάσει κοινοτικής οδηγίας σε περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει να φορολογήσει την ιδιωτική εκπαίδευση αυτό θα πρέπει να γίνει με συντελεστή 23%

«Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 για να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον κανονικό συντελεστή (23% στην Ελλάδα) στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή» αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή της 21ης Οκτωβρίου ο ευρωπαίος Επίτροπος.

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Μοσκοβισί έχει ως εξής:

«1. Δυνάμει του άρθρου 132 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας ΦΠΑ, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν την εκπαίδευση που παρέχεται από δημόσιους οργανισμούς ή άλλους οργανισμούς που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αναγνωρίζει ότι έχουν παρεμφερείς σκοπούς. Τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποιο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ως προς τον καθορισμό των ιδιωτικών οργανισμών που θα μπορούσαν να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη. Επιπλέον, για άλλους οργανισμούς εκτός των οργανισμών δημοσίου δικαίου (π.χ. ιδιωτικά σχολεία) η εν λόγω φορολογική απαλλαγή δύναται να εξαρτάται από την τήρηση μίας ή περισσότερων από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 133 της οδηγίας ΦΠΑ, κάτι που η Ελλάδα δικαιούται να πράξει για να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της φορολογικής απαλλαγής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ιδιωτική εκπαίδευση που δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις απαλλαγής θα φορολογείται. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 133 για να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής όσον αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον κανονικό συντελεστή (23% στην Ελλάδα) στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή.

2. Η Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 133 στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με το θέμα αυτό. Φαίνεται πάντως ότι και ορισμένα άλλα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει προϋποθέσεις βάσει του άρθρου 133 με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής στην ιδιωτική εκπαίδευση εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

3. Οι κυβερνήσεις διαθέτουν πάντοτε διάφορες επιλογές χρηματοδότησης, αλλά εναπόκειται στις ελληνικές αρχές να προσδιορίσουν την βέλτιστη επιλογή πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων περιορισμών».

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις