Ξεκινάει η επιστροφή φόρου απο τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ξεκινά από τη Δευτέρα η επιστροφή φόρου που έχει προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2015 μόνο όμως για τους δικαιούχους που δεν έχουν αρρύθμιστες οφειλές προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα από την Δευτέρα σταδιακά θα ξεκινήσει η επιστροφή φόρου σε 70.000 περίπου φορολογούμενους που είχαν πιστωτικό εκκαθαριστικό αλλά για όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο και είναι εκτός ρύθμισης, θα γίνει συμψηφισμός.

Ετσι όποιος έχει επιστροφή και έχει δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό αυτόματα θα δει την πίστωση της επιστροφής. Αυτό προκύπτει από οδηγίες που δόθηκαν στις εφορίες για φορολογούμενους για τους οποίους έχει εκδοθεί το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ): Αν ο δικαιούχος της επιστροφής έχει οφειλές προς το Δημόσιο το ΑΦΕΚ εξοφλείται συμψηφιστικά αυτεπαγγέλτως από τη ΔΟΥ.

Αν ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή υπολείπεται ποσό προς επιστροφή μετά τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του, τότε, προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής κάτω των 300.000 ευρώ, αποστέλλεται σε αυτόν εντός δέκα ημερών από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να προσέλθει στη ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.

Η αποπληρωμή γίνεται άμεσα, με εξαίρεση ενδεχόμενη πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό η οποία γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε ημέρες από την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Προκειμένου για ΑΦΕΚ επιστροφής άνω των 300.000 ευρώ, για την πληρωμή των οποίων απαιτείται έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών, η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις