Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελματίας αγρότης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος για να χαρακτηριστεί επαγγελματίας αγρότης διευκρινίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απάντηση του υπουργού, ο αγρότης που ενδιαφέρεται να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις (άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4935/2016).

α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, και

β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Απαντώντας με συγκεκριμένα παραδείγματα, σημειώνει, επίσης, ότι «στις περιπτώσεις όπου ο αγρότης ασκεί και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος. Δηλαδή, το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε ο ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος».

Εάν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μία χρονιά, έχει την δυνατότητα την επόμενη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί, εκ νέου, επαγγελματίας αγρότης.

Επισημαίνεται επίσης ότι για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη ΔΥΟ.
Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός, ο αριθμός των επαγγελματιών αγροτών το 2014 ανέρχονταν σε 296.174 σε σύνολο 751.509 αγροτών που αιτήθηκαν ενιαία ενίσχυση.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις