Οι Υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης ανοιχτές το Σάββατο 13-08-2016, για τους επαγγελματίες που θα λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που θα λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτρης Παυλής εξέδωσε απόφαση η οποία αναφέρει τα έξης: 

Το γεγονός ότι υπάρχει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη, µη δυνάμενη να αναβληθεί, που συνίσταται στο γεγονός ότι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να λειτουργήσουν το Σάββατο 13 Αυγούστου 2016 και ώρα από 09.00 μέχρι 17.00, προκειμένου να κατατεθούν αιτήσεις, να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και να χορηγηθούν οι απαραίτητες άδειες στους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 133η Εμποροπανήγυρη της Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας, η οποία θα λάβει χώρα από 14 έως 21 Αυγούστου 2016.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις