Ομιλία Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τo Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Γνωρίζουμε τα αδύνατα σημεία του υφισταμένου συστήματός μας – και οι διακινητές τα γνωρίζουν επίσης. Για να τα αντιμετωπίσουμε, ξεκινήσαμε πέρσι την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά μας σύνορα με την πρότασή μας για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή.

Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο της συζήτησης. Όμως όπως επισημαίνετε στην Έκθεσή σας για μια Ολιστική Προσέγγιση στη Μετανάστευση, η Ευρώπη χρειάζεται επίσης να δημιουργήσει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Η αναθεώρηση του Δουβλίνου, η ενίσχυση της Eurodac και η μετατροπή του EASO σε έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου είναι τα πρώτα σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όλες αυτές οι προτάσεις βασίζονται στις ίδιες αρχές: αλληλεγγύη, υπευθυνότητα και ρεαλισμός.

Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε κάποιο Κράτος Μέλος που αντιμετωπίζει μια κρίση μόνο του. Η θέση μιας χώρας στον χάρτη δεν πρέπει να καθορίζει το μερίδιο επί της ευθύνης.

Είμαι πεπεισμένος ότι το η πρότασή μας να αναθεωρήσουμε το σύστημα του Δουβλίνου επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία για την επίτευξη δύο στόχων.

Πρώτον, η πρότασή μας θα επιτρέψει την δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος που θα καθορίζει το Κράτος Μέλος που θα είναι υπεύθυνο για κάθε αιτούντα άσυλο. Βασίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς, με έναν διορθωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης αυτόματης ενεργοποίησης.

Όταν ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου σε ένα Κράτος Μέλος ξεπερνάει το 150% του καθορισμένου μεριδίου, στη βάση του ΑΕΠ και του πληθυσμού, ο διορθωτικός μηχανισμός θα ενεργοποιείται αυτόματα.

Όλες οι νέες παραδεκτές αιτήσεις θα μοιράζονται αναλογικά μεταξύ των υπολοίπων Κρατών Μελών των οποίων το μερίδιο τους το επιτρέπει, σύμφωνα με ένα «κλειδί» αναφοράς. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση ενός Κράτους Μέλους.

Δεύτερον, ο νέος Κανονισμός του Δουβλίνου θα αποτρέπει καλύτερα τις δευτερεύουσες μετακινήσεις εντός της ΕΕ. Οι υφιστάμενες μετατοπίσεις ευθύνης μεταξύ των Κρατών Μελών θα πάψουν να υφίστανται.

Είναι σημαντικό να δούμε τον Κανονισμό του Δουβλίνο ως ένα μέρος ενός συνολικού πακέτου μαζί με την μεταρρύθμιση του ΕΑSO και του Eurodac.

Όντως, το ΕΑSO θα μετατραπεί σε έναν ολοκληρωμένο Οργανισμό Ασύλου. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού θα επεκταθούν σημαντικά. Ένα από τα πλέον ουσιαστικά καθήκοντά του θα είναι να διασφαλίζει μια μεγαλύτερη σύγκλιση στην αξιολόγηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία σε όλη την Ένωση. Και, όπως έχουμε προτείνει για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριαφυλακής και Ακτοφυλακής, θα πρέπει να δυο την εμφανή ανάγκη να ενδυναμώσουμε τον επιχειρησιακό του ρόλου όπου απαιτείται.

Επομένως, προτείνουμε ένα «αποθεματικό» 500 εμπειρογνωμόνων από τα Κράτη Μέλη να είναι διαθέσιμο όταν παρουσιάζονται έκτακτες ανάγκες, στην περίπτωση που ένα Κράτος Μέλος υπόκειται σε δυσανάλογη πίεση και χρειάζεται υποστήριξη.

Τέλος, η ενισχυμένη νομοθεσία για το Εurodac θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου.

Ο νέος Κανονισμός συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα για τα Κράτη Μέλη να διατηρούν και ερευνούν δεδομένα που ανήκουν σε υπηκόους τρίτων κρατών ή προσώπων χωρίς υπηκοότητα που παραμένουν παράτυπα στην Ένωση.

Αυτό θα εξυπηρετήσει την ταυτοποίησή τους και επομένως την επιβολή των αποφάσεων επιστροφής σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία δεδομένων.

Αυτά είναι μόνο οι πρώτες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο νομοθετικών προτάσεων για την επίτευξη μεγαλύτερης σύγκλισης στη διαδικασία ασύλου και των δικαιωμάτων που πρέπει να παρέχουμε σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

Επιπλέον, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των νομίμων «λεωφόρων» προς την Ευρώπη και σύντομα θα παρουσιάσουμε ένα διαρθρωτικό σύστημα επανεγκατάστασης.

Όπως είπε και ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην Ολομέλεια του Απριλίου: «Θέλουμε να κτίσουμε ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου που θα είναι το καλύτερο στον κόσμο».

 

Απάντηση Επιτρόπου σε ερώτηση Ευρωβουλευτή (στα Ελληνικά):

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ Β.

Υπάρχει μόνο ένα σχέδιο και μια στρατηγική, αυτή που βασίζεται στη αρχή της αλληλεγγύης –γι’αυτό και προτείναμε την αλλαγή του Δουβλίνου.

Αλλά βασίζεται και στην καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών και τις συνεργασίας με τη Τουρκία.

Και θέλω να τονίσω, ότι αυτή η στρατηγική αρχίζει και αποδίδει: οι αφίξεις στα ελληνικά νησιά έχουν μειωθεί θεαματικά.

Επομένως, οι φήμες και η παραφιλολογία περί σχεδίου Β δεν ευσταθούν και σας ευχαριστώ, κ. Κύρκο που θέσατε αυτό το ζήτημα και μου δώσατε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις