Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για τη δέσμη μέτρων για το μεταναστευτικό που υιοθετήθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Με τη σημερινή δέσμη μέτρων για το μεταναστευτικό αποδεικνύουμε ότι συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε αποτελέσματα ως προς την εσωτερική και εξωτερική διάσταση της ολοκληρωμένης πολιτικής μας για την μετανάστευση. Όλες οι πολιτικές μας διασυνδέονται μεταξύ τους. Η επιτυχία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής μας εξαρτάται από την ταυτόχρονη πρόοδο των επιμέρους δράσεων μας. Το πακέτο αυτό αποτελεί επίσης τη συμβολή μας στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο.

Έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο τα δύο τελευταία χρόνια σε μια σειρά ζητημάτων, πρέπει όμως να γίνουν ακόμα περισσότερα για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η πρόοδος αυτή. Μεταξύ των δράσεων άμεσης εφαρμογής, η μετεγκατάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής αλληλεγγύης που έχουμε προτείνει. Αυτή τη στιγμή, περίπου 13.500 άνθρωποι έχουν μετεγκατασταθεί, αλλά τόσο η Ιταλία όσο και η Ελλάδα συνεχίζουν να δέχονται πίεση.Ταυτόχρονα, η προεργασία έχει ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και στην Ιταλία, με τη συνεργασία των αρχών των χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε.

Τα κράτη μέλη δεν έχουν πλέον καμιά δικαιολογία να καθυστερούν. Είναι εφικτό να μετεγκαταστήσουμε όλους όσοι είναι επιλέξιμοι από την Ιταλία και την Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο, μέχρι την προβλεπόμενη ολοκλήρωση και των δύο προγραμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του προγράμματος  εναπόκειται αποκλειστικά στην πολιτική βούληση και την επιμονή των κρατών μελών.

Χθες, έστειλα κοινή επιστολή με τον υπουργό Εσωτερικών της Μάλτας προς όλους τους Ευρωπαίους υπουργούς Εσωτερικών, ζητώντας τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα θα ζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, όχι όμως και η υποχρέωση των κρατών-μελών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, η Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα και ο αριθμός των αφίξεων στην Ελλάδα παραμένει χαμηλός. Από τις 1700 αφίξεις κατά μέσο όρο πριν ένα χρόνο, πλέον έχει μειωθεί στις 47 ημερησίως.

Πρέπει ωστόσο να επιταχυνθούν οι επιστροφές και ο ρυθμός μετεγκατάστασης, ώστε να μειωθεί η μεταναστευτική πίεση που δέχονται τα νησιά του Αιγαίου. Εν προκειμένω, έχει καθοριστική σημασία τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί να ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοακτοφυλακής, όπου εντοπίζονται ορισμένες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικούς πόρους. Με ικανοποίηση μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει και τους 1500 ειδικούς που είναι απαραίτητοι για την εφεδρική ομάδα άμεσης αντίδρασης.

Οι επιστροφές αποτελούν βασικό κομμάτι της συνολικής μεταναστευτικής μας πολιτικής. Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιστροφής ξεκινά καταρχάς από το εσωτερικό της Ε.Ε. Πρέπει οι ρυθμοί επιστροφής να βελτιωθούν. Για παράδειγμα, μόλις το 36% των αποφάσεων επιστροφής εκτελέστηκαν το 2015.

Δεν χρειαζόμαστε όμως καινούρια νομοθεσία ή νέους κανόνες. Αντίθετα, χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αυτός είναι και ο στόχος του ανανεωμένου Σχεδίου Δράσης που παρουσιάζουμε σήμερα.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι σημερινές μας προτάσεις είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την υφιστάμενη Οδηγία για την Επιστροφή και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Καλούμε τα κράτη μέλη να αναλάβουν συντονισμένη δράση για μια δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική επιστροφής. Συστήνουμε στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να

– εξασφαλίσουν την ταχύτερη έκδοση και εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής, διασυνδέοντας τη διαδικασία με αυτή του ασύλου.

– να αντιμετωπίσουν τις καταχρήσεις του συστήματος ασύλου, διασυνδέοντας καλύτερα όλα τα πληροφοριακά συστήματα και αξιοποιώντας την Ευρωπαϊκή Συνοριοακτοφυλακή.

– να κάνουν χρήση της δυνατότητας κράτησης για εκείνους που υπάρχει απόφαση επιστροφής, εφόσον υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες επιστροφής και επανεισδοχής.

– να συντονίσουν τα προγράμματα υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής και τα πακέτα επανένταξης, ώστε να μην υφίσταται το φαινόμενο του «return shopping».

Τέλος, στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των παράτυπων αφίξεων καθιστώντας σαφές σε όσους μετανάστες δεν έχουν ανάγκη προστασίας και δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, ότι δεν θα πρέπει να κάνουν το επικίνδυνο αυτό ταξίδι για να φθάνουν παράνομα στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια συνεργασίας με τρίτα κράτη στον τομέα του μεταναστευτικού.

Σε ό,τι αφορά το Πλαίσιο Συνεργασίας, έχει επιτευχθεί απτή πρόοδος με πέντε αφρικανικές χώρες, την Αιθιοπία, τον Νίγηρα, τη Νιγηρία, το Μάλι και τη Σενεγάλη. Ενισχύουμε τις προσπάθειες μας για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αίτιων της μετανάστευσης, την υποστήριξη μεταναστών και προσφύγων και την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών. Η ΕΕ και οι χώρες αυτές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και τις επανεισδοχές.

Παράλληλα, σε συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της Βαλέτα στις 3 Φεβρουαρίου, έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με τη Λιβύη και τις γειτονικές χώρες της Βορείου Αφρικής, ώστε να εμποδίσουμε τις παράτυπες ροές προς την κεντρική Μεσόγειο.

Η Ε.Ε. θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες πολιτικές και τα εργαλεία που διαθέτει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού σε όλες του τις εκφάνσεις.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη και τη σημερινή Έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας, η αποτελεσματική εφαρμογή έχει καθοριστική σημασία. Αν δεν εφαρμόζουμε ό,τι συμφωνούμε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση των προτάσεών μας σχετικά με το σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit) και το Eυρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS), καθώς και να εφαρμοσθούν πλήρως αυτές που έχουν ήδη υιοθετηθεί, όπως το PNR.

Τόσο στα θέματα της μετανάστευσης όσο και της ασφάλειας, έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο ως Ένωση. Τώρα είναι η ώρα, ώστε να ανεβάσουμε ταχύτητα και να φέρουμε αποτελέσματα στα ζητήματα που εκκρεμούν.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις