Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την εμπορία ανθρώπων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί ένα ειδεχθές και αποτρόπαιο έγκλημα εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας σε βάρος ανθρώπων που έχουν ανάγκη από προστασία και υποστήριξη.

Έχουμε ηθικό και πολιτικό καθήκον να αγωνιστούμε για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, την καταπολέμηση των δραστών και την προστασία των θυμάτων.

Όπως γνωρίζετε, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και αυτό αντικατοπτρίζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια.

Έχοντας αναπτύξει ένα συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο δράσεων και νομοθεσίας, η Ευρώπη έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2012-2016, μαζί με την Οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη, τον συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.

Η ολοκλήρωση, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, των δράσεων που προβλέπονται στη Στρατηγική, δεν σημαίνει ότι το έργο μας έχει τελειώσει. Ακριβώς το αντίθετο.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, ανεξαρτήτως προέλευσης, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα διακίνησης, κακοποίησης και εκμετάλλευσης, δυστυχώς όλο και περισσότερο, παιδιά, γυναίκες και ευάλωτα άτομα. Είναι τα θύματα της ανήθικης και απάνθρωπης κερδοσκοπικής όψης των κοινωνιών μας.

Έχει έρθει όμως η ώρα να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και να συνεχίσουμε πιο εντατικά και πιο εστιασμένα. Προς τον σκοπό αυτό, η στήριξη και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καθοριστικής σημασίας.

Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, κάποιες κοινωνικές ομάδες καθίστανται περισσότερο ευάλωτες στη δράση των εγκληματικών δικτύων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει:

– Να στοχεύσουμε τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, και να ακολουθήσουμε τη ροή των χρημάτων σε όλη την αλυσίδα εμπορίας,

– Να επικεντρωθούμε στην πιο αποτελεσματική διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων και στην προστασία τους,

– Να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό των δράσεων μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής διάστασης των πολιτικών μας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Τα εγκληματικά δίκτυα στοχεύουν και εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Η πιο διαδεδομένη μορφή εκμετάλλευσης είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση, με κύρια θύματα  γυναίκες και νεαρά κορίτσια.

Γι αυτό τον λόγο αυτό, η Οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων διαθέτει ένα σαφή προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλου, ενώ η Επιτροπή έχει αναθέσει και τη σύνταξη σχετική μελέτης.

Επίσης, είναι μείζονος σημασίας η ενίσχυση της συνεργασίας μας με τρίτες χώρες και η περαιτέρω εναρμόνιση των προτεραιοτήτων μας σε ό,τι αφορά την εξωτερική τους διάσταση.

Συχνά, υφίσταται σύγχυση σχετικά με τις δυο διακριτές έννοιες της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων. Δεν πρόκειται, όμως, για ένα ζήτημα που έχει να κάνει μόνο με την ορθή χρήση των όρων. Αφορά στην προστασία του θύματος και στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ό,τι αφορά τις διαφορές μεταξύ των δυο, η διακίνηση είναι μια διασυνοριακή δραστηριότητα, ενώ η εμπορία μπορεί να πραγματοποιείται και εντός των συνόρων ενός κράτους. Αντίθετα με τη εμπορία, στη διακίνηση υπάρχει συγκατάθεση. Τέλος, η εκμετάλλευση του θύματος σε σκοπό την αποκόμιση κέρδους αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπορίας. Οι διαφορές αυτές έχουν καθοριστικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας καθώς και στις υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών απέναντί τους.

Το σχετικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακίνηση και την εμπορία θα συνεχίσει να είναι σαφές σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές μας πρωτοβουλίες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δύο Εκθέσεις σχετικά με την Οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί προληπτικά την κατάσταση στα Κράτη-Μέλη, εξετάζοντας τις επιλογές που διαθέτει.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά μας, με βάση τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα της Στρατηγικής 2012-2016, εξετάζουμε τις τάσεις και τα προβλήματα, διαβουλευόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολογούμε μελλοντικές δράσεις. Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που δημιουργούνται μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθώς και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την καταπολέμηση αυτής της εξαιρετικά ειδεχθούς αλλά και ιδιαίτερα προσοδοφόρας εγκληματικής δραστηριότητας.

Δευτερολογία

Τα ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα και αφορούν στις οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές, στη διάσταση του φύλου και στη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών, καθώς και οι ανησυχητικές τάσεις στην Ευρώπη, θα τροφοδοτήσουν τις διεργασίες για τη δημιουργία του νέου πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Η εμπορία ανθρώπων υπήρχε και πριν από την μεταναστευτική κρίση, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τρέχουσες προκλήσεις επιδεινώνουν τα υφιστάμενα προβλήματα. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των παιδιών, που αποτελούν σημαντικό ποσοστό μεταξύ των θυμάτων εμπορίας.

Η εξωτερική διάσταση του πλαισίου της πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στα Κράτη-Μέλη και θα λάβει κάθε αναγκαία μέτρο για τη συμμόρφωση των Κρατών Μελών.

Η καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων είναι υποχρέωσή μας απέναντι στα θύματα και τις κοινωνίες μας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις