Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για τον πρώτο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση», Βρυξέλλες 28/1/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια

O Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, εγκαινίασε εχθές στις Βρυξέλλες, σε κλειστή συζήτηση, τον πρώτο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση» με συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου από φορείς του ιδιωτικού τομέα,  καθώς και από κοινωνικούς και θεσμικούς εταίρους. Σήμερα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος  απηύθυνε την κεντρική ομιλία σε δημόσια εκδήλωση για τον πρώτο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση». Μεταξύ άλλων, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να συζητήσουμε όχι μόνο για τις προκλήσεις αλλά και για τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης.

Πολύ συχνά όσοι ασχολούνται με τις άμεσες συνέπειες της μετανάστευσης ξεχνούν την αγορά εργασίας και τους κοινωνικούς και οικονομικούς μας παράγοντες. Μέσω του Ευρωπαϊκού Διαλόγου για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να ενδυναμώσει όχι μόνο το διάλογο αλλά και τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των κυβερνήσεων.

Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα συνίσταται όχι μόνο στο να βοηθάει στην κάλυψη συγκεκριμένων άμεσων αναγκών σχετικών με την υποδοχή και τη στέγαση αλλά και στο να παρέχει γλωσσική εκπαίδευση και δυνατότητες ενσωμάτωσης στην αγορά.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να καλέσω τις επιχειρήσεις, τις  εταιρείες και τους εργοδότες να επισπεύσουν τις προσπάθειες και να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις, με την κοινωνία των πολιτών και με τα σχολεία και να μετατρέψουν τις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης σε ευκαιρίες.

Η επιτυχής ενσωμάτωση όσων έχουν δικαίωμα να μείνουν – είτε πρόκειται για νεοαφιχθέντες- είτε για όσους διαμένουν ήδη στο έδαφος των χωρών μας- είναι κρίσιμης σημασίας για τη γενικότερη ευημερία των κοινωνιών μας.  Το να διασφαλίσουμε την ένταξη των νεοεισερχομένων στις αγορές εργασίες μας είναι ουσιώδες τόσο για τους ίδιους όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής.

Πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας, το γεγονός ότι η Ευρώπη πρόκειται για μία γερασμένη ήπειρο και ο ενεργός πληθυσμός εξακολουθεί σταθερά να μειώνεται. Στην πραγματικότητα χωρίς την μετανάστευση ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 18 εκατ ή κατά 5% ήδη μέσα στη διάρκεια της ερχόμενης δεκαετίας.

Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων που διαμένουν ήδη στην ΕΕ, είτε είναι πολίτες της ΕΕ είτε όχι. Έχουμε επίσης ανάγκη από αποτελεσματικές μεταναστευτικές πολιτικές προκειμένου να ελκύσουμε τις δεξιότητες, τις οποίες δεν διαθέτει η Ευρώπη.  Το να χρησιμοποιούμε και να επεκτείνουμε τις δεξιότητες που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας συνεπάγεται την ανάγκη εξασφάλισης καλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Πρέπει όμως να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και να κάνουμε την ΕΕ πιο ελκυστική σε νέα ταλέντα και σε εργαζόμενους με ειδίκευση από τρίτες χώρες.

Προωθώντας την επιχειρηματικότητα και ελκύοντας νέα ταλέντα από το εξωτερικό είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας, και είμαι χαρούμενος που τα παραπάνω αποτελούν ένα από τα θέματα των πρωινών συζητήσεων.

Στην πραγματικότητα η ιδέα χορήγησης θεώρησης σε νέες επιχειρήσεις (start-up visas) συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα, μαζί με το συνάδελφο μου Επίτροπο κ. Carlos Moedas. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο σε επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες που είναι πρόθυμοι να έρθουν στην Ευρώπη, θα μπορούσε να τους χορηγηθεί βοήθεια και πολύ πιθανώς άδεια διαμονής και εργασίας.

Παράλληλα προετοιμάζουμε το πακέτο σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση και την ενσωμάτωση, το οποίο θα παρουσιαστεί μέσα στην άνοιξη και θα περιλαμβάνει επίσης την αναθεώρηση της Μπλε Κάρτας (Blue Card) και ένα Σχέδιο Δράσης σχετικά με την Ένταξη.

Πάνω σε όλα αυτά τα θέματα θα ήθελα να ακούσω τις ιδέες σας καθώς είναι πολύ σημαντικές για σκέψη και προβληματισμό σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που προετοιμάζουμε. Θα ήθελα αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει έναν ανοιχτό διάλογο.

Έναν ανοιχτό διάλογο όπου η καθεμία και ο καθένας σας θα συνεισφέρουν με πολύτιμες ιδέες για το πώς η μετανάστευση θα καταστεί από ένα πρόβλημα σε μία καλά διαχειρίσιμη πηγή δυναμικού, τόσο για τους μετανάστες όσο και για την ήπειρο που αντιμετωπίζει μια μεγάλη δημογραφική παρακμή και ελλείψεις δεξιοτήτων.

Χθες, ξεκίνησα αυτό το διάλογο σε μια κλειστή συζήτηση με μια σειρά από υψηλού επιπέδου των με συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου από φορείς του ιδιωτικού τομέα,  καθώς και από κοινωνικούς και θεσμικούς εταίρους. Βασίζομαι σε εσάς και στην υποστήριξή σας για να συμμετάσχουμε σε μια παραγωγική συζήτηση και όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις