Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (ECTC), Άμστερνταμ 25/1/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου Ard van der Steur και την Ολλανδική Προεδρία που φιλοξενούν αυτή την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στο Άμστερνταμ.  Αυτό το πρωί είχαμε ήδη μία πρώτη συζήτηση για το πώς να ανταλλάσσουμε αποτελεσματικότερα πληροφορίες στο πλαίσιο του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας.

Όπως ήδη όλοι γνωρίζετε, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με αρκετές νέες και σύνθετες απειλές στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες γίνονται ακόμη πιο ποικιλόμορφες αποκτούν ολοένα και περισσότερο διεθνή χαρακτήρα.

Μέσα στο 2015, πολλές ζωές αθώων ανθρώπων χάθηκαν και εξίσου πολλές καταστράφηκαν εξαιτίας του φαινομένου της τρομοκρατίας. Οι εφιαλτικές στιγμές στο Παρίσι μας οδήγησαν στο να επιταχύνουμε δραστικά τα σχέδια μας όπως αυτά προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια και συγκεκριμένα στο να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα ανταλλαγής πληροφοριών.

Έχουμε λάβει αρκετά συγκεκριμένα μέτρα από τότε. Ένα από αυτά ήταν η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ECTC) που έχει συσταθεί μέσα στη Europol. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υπόσχεται πολλά.

Θέλουμε το Κέντρο να συγκεντρώνει, να βελτιώνει και να αυξάνει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί που βιώνουμε, πρέπει να εργαζόμαστε συλλογικά και όχι απομονωμένοι.

Θέλουμε το Κέντρο να ενισχύσει τις δυνατότητες της Europol στον τομέα καταπολέμησης της τρομοκρατίας λειτουργώντας για τα κράτη-μέλη ως μία πλατφόρμα η οποία θα βελτιστοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Θέλουμε το Κέντρο να επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον αγώνα κατά των ξένων τρομοκρατών μαχητών, στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων καθώς και στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Θέλουμε το Κέντρο να διαθέτει ταχεία και συνολική υποστήριξη στις έρευνες σχετικά με τρομοκρατικά χτυπήματα που τελούνται στην ΕΕ. Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας συνίσταται στο να παρέχει βοήθεια και στήριξη στα κράτη-μέλη, όχι στο να διπλασιάσει ή να ανταγωνισθεί το έργο τους.

Η υποστήριξη, που το Κέντρο θα παρέχει, θα βασίζεται στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ήδη υπαρχόντων εργαλείων και βάσεων δεδομένων στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ωστόσο θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος: Το να παρέχουμε ασφάλεια στους πολίτες μας αποτελεί μία συλλογική ευθύνη που όλοι μας μοιραζόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και η Εuropοl βρίσκονται εδώ ακριβώς για να ενισχύσουν και να διευκολύνουν αυτό το έργο.

Όλα τα μέλη αυτής της κοινότητας για την ασφάλεια (που συνίσταται σε ανταλλαγή πληροφοριών, επιβολή του νόμου, συνοριοφυλακή και στην ύπαρξη τελωνείων) μπορούν να είναι βέβαια ότι οι πληροφορίες που θα διακινούνται και ανταλλάσσονται μέσω του Κέντρου θα είναι πλήρως προστατευμένες και θα αντιμετωπίζονται με προσοχή.

Σήμερα εγκαινιάζουμε εδώ αυτό ακριβώς που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και όλα τα εργαλεία που κατασκευάζουμε μπορούν να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν είναι θεμελιωμένα πάνω σε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης.

Συλλογικά είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όσο πιο σύντομα συνειδητοποιήσουμε αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας.

Για να είμαστε σίγουροι ότι η τρομοκρατία δεν θα κυριαρχήσει, χρειάζεται να ενδυναμώσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες της ΕΕ, μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των κυβερνήσεων τους και ανάμεσα στα ίδια τα κράτη μέλη της ΕΕ. Χρειάζεται επίσης να καλλιεργήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη απέναντι στην ΕΕ αυτή καθαυτή, στους θεσμούς και τους οργανισμούς  υπηρεσίες της.

Να είστε βέβαιοι πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να πετύχει αυτή η προσπάθεια.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις