Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου κατά την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση της οδηγίας της ΕΕ για τα δεδομένα PNR

Δεν υπάρχουν σχόλια

Όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν εργαστεί για να διαμορφώσουν ένα ισορροπημένο κείμενο που αντιμετωπίζει το κοινό μας στόχο: να έχουμε ένα όργανο, ένα εργαλείο, που να είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων.

Η Επιτροπή θα ασκήσει πίεση στα Κράτη Μέλη να το εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν: δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο χρόνια. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο.

Κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες, όπως επίσης την κάναμε και μετά από τις δύο επιθέσεις στο Παρίσι. Ελπίζω πραγματικά πως δεν θα κάνουμε αυτήν τη συζήτηση ξανά σε παρόμοιες περιστάσεις.

Η Οδηγία θα θέσει σε εφαρμογή ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις απαραίτητες ανταλλαγές δεδομένων PNR μεταξύ των Κρατών  Μελών. Το ΕU-PNR θα επιτρέψει στις υπηρεσίες ασφαλείας μας να πραγματοποιούν με έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο αναζητήσεις και να εντοπίζουν τους πιθανούς ξένους τρομοκράτες μαχητές, όταν επιβιβάζονται σε αεροπλάνα, μέσα και έξω από την Ευρώπη.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα Κράτη Μέλη για να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικές Μονάδες Στοιχείων Επιβατών (PIUs) συνδέονται μεταξύ τους.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι φυσικά θεμελιώδης σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θέλουμε να ανταλλάσσουμε πληροφορίες σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο τελικός συμβιβασμός περιλαμβάνει:

– Έναν καλά καθορισμένο σκοπό: η Οδηγία αναφέρει ρητά τα αδικήματα που δικαιολογούν τη χρήση των δεδομένων PNR,

– Αυστηρή πρόσβαση στα δεδομένα,

– Περιορισμούς στις περαιτέρω διαβιβάσεις δεδομένων: οι προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων PNR με άλλες εθνικές και ξένες αρχές είναι αυστηρές και σαφώς καθορισμένες,

– Περιορισμένο χρονικό διάστημα διατήρησης: τα δεδομένα επικαλύπτοντα (masked out) μετά από έξι μήνες,

– Απαγόρευση των ευαίσθητων δεδομένων: τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να διαγράφονται αμέσως μετά τη λήψη τους και

– Επίβλεψη: η επεξεργασία των δεδομένων εποπτεύεται εσωτερικά από έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, όσο και στο εξωτερικό, από ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

Με αυτά τα στοιχεία, η Οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR (EU PNR Directive) επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ασφάλειας και τ απορρήτου.

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας για το PNR με τον Καναδά. Η γνωμοδότηση αυτή θα είναι κρίσιμη για τον καθορισμό των νομικών παραμέτρων για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για PNR μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Με βάση την Οδηγία της ΕΕ για τα δεδομένα PNR, τα Κράτη Μέλη θα συλλέγουν δεδομένα PNR από πτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι ένας αυξανόμενος αριθμός τρίτων χωρών θα ζητήσει δεδομένα PNR από τους αερομεταφορείς της ΕΕ. Για αυτό πρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση για τις αιτήσεις PNR από τρίτες χώρες.

Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει τις ιδέες της σχετικά με το θέμα αυτό αφού το Δικαστήριο εκδώσει τη γνώμη του για το σχέδιο συμφωνίας PNR με τον Καναδά.

Σε κάθε περίπτωση, η Οδηγία της ΕΕ για δεδομένα PNR, θα καθορίσει ένα πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθείται από τυχόν μελλοντικές νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τη διαβίβαση δεδομένων PNR σε τρίτες χώρες. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Φυσικά για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα- όπως:

– Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών,

– Καλύτερη εφαρμογή των εργαλείων που έχουμε,

– Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης.

Ωστόσο, είναι ένα σημαντικό μέσο, το οποίο μαζί με άλλα εργαλεία θα ενισχύσει τη θέση μας για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να έρθουμε σε συμφωνία για αυτή την πρόταση σήμερα.

Στον απόηχο των τραγωδιών στις Βρυξέλλες, είναι ένα καλό παράδειγμα της κοινής Ευρωπαϊκής δράσης για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών μας. Τα δεδομένα PNR είναι ένα κρίσιμο εργαλείο, και θα χρειαστούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις