Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Europol

Δεν υπάρχουν σχόλια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ Diaz de Mera, για την πολύ καλή προετοιμασία, ώστε να υιοθετηθεί αυτή η κρίσιμη νομοθεσία, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής μας ατζέντας. Αυτό καθιστά τον κανονισμό αυτόν, κρίσιμο.

Σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα, το 82% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι θέλει η ΕΕ να παρεμβαίνει ακόμη περισσότερο από ότι σήμερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Μόλις ο κανονισμός αυτός εφαρμοστεί την άνοιξη του 2017, θα μας παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για να συμβεί αυτό.

Πρώτα απ’ όλα, καθιστώντας την Europol κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών.

Οι επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες το κατέδειξαν πολύ καθαρά: Η έλλειψη ανταλλαγής πληροφοριών είναι η αχίλλειος πτέρνα μας. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά. Πολύπλοκες έρευνες πρέπει να υποστηρίζονται από εμπεριστατωμένη ανάλυση. Ο ρόλος της Europol μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία στα ζητήματα αυτά.

Είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθεί ο δημοκρατικός και λεπτομερής έλεγχος από το Κοινοβούλιο.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την λογοδοσία αναφορικά με τις δραστηριότητες της Europol μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια.

Επιπλέον, ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η νομική «βάση» της Europol έχει ευθυγραμμιστεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς και τους στόχους της μεταρρύθμισης της Europol, ώστε να καταστεί η Europol πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική Οι δύο αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται πλήρως.

Θα ήθελα ωστόσο να αναφερθώ στις δύο δηλώσεις που έκανε η Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Η πρώτη αφορά τη λειτουργία της Europol.

Πιστεύουμε στα οφέλη της σύστασης ενός Εκτελεστικού Συμβουλίου, ως μέρος της δομής της Europol και άλλων φορέων. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, θα εξετάσουμε κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προτάσεις σχετικά με ζήτημα αυτό.

Η δεύτερη αφορά την ανάγκη εξασφάλισης της συνοχής μεταξύ του κανονισμού της Europol και του πακέτου μεταρρυθμίσεων  για την Προστασία Δεδομένων.

Υπό το φως της πρόσφατης υιοθέτησης νέων κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ, σε συνδυασμό με την επικείμενη αναθεώρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή και αποφευχθούν οι επικαλύψεις.

Θα πρέπει να είναι σαφές, ως εκ τούτου, ότι οι λειτουργίες που ασκείται από το Συμβούλιο Συνεργασίας που έχει συσταθεί από τον παρόντα κανονισμό, στο μέλλον θα πρέπει να ασκείται από το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων.

Κλείσιμο Ολομέλειας – Δευτερολογία 

Η Τρομοκρατία και τα ειδεχθή εγκλήματα διεθνούς χαρακτήρα δεν γνωρίζουν σύνορα.

Οι Αρχές επιβολής του νόμου, είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των πολιτών μας. Για να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους δράστες, χρειάζεται ένα πραγματικό «κομβικό σημείο» για την ανταλλαγή πληροφοριών, με πλήρη λειτουργική και αναλυτική υποστήριξη.

Με το βελτιωμένο πλαίσιο που θέτουμε σε εφαρμογή, η Europol θα είναι σε θέση να «συνδέσει τα σημεία» και να παρέχει στα κράτη μέλη τη στήριξη που χρειάζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.

Η Europol θα είναι σε θέση να συμβάλλει ώστε αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικά.

Θα λογοδοτεί, και θα εργάζεται με πλήρη σεβασμό των κανόνων για την προστασία των δεδομένων μας.

Σας ενθαρρύνω σήμερα να ψηφίσετε υπέρ του συμβιβαστικού κειμένου. Ας εφαρμόσουμε ό, τι έχουμε συζητήσει μαζί για χρόνια και ας κάνουμε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει για τους πολίτες μας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις