Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την είσοδο και την διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης, πρακτικής και εθελοντισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η ενημερωμένη Οδηγία που αφορά τους τους φοιτητές και τους ερευνητές, καθιστά την ΕΕ πιο ελκυστική για τα ταλέντα από το εξωτερικό και ως εκ τούτου, καθιστά την ΕΕ πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Σήμερα, η Ευρώπη προσελκύει το 45% των φοιτητών σε όλο τον κόσμο αλλά το διεθνές τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλάζει ραγδαία.

Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι σημαντική για πολλούς λόγους:

Πρώτον, έχουμε βελτιώσει τους κανόνες της μετανάστευσης για τους φοιτητές και τους ερευνητές. Τα δικαιώματά τους γίνονται πιο σαφή και συγκεκριμένα.

Δεύτερον, οι κανόνες της κινητικότητας εντός της ΕΕ έχουν βελτιωθεί. Η γνώση και οι δεξιότητες «κυκλοφορούν» πιο ελεύθερα εντός της ΕΕ.

Τρίτον, οι μαθητές μπορούν πλέον να εργάζονται κατ’ ελάχιστο 15 αντί για 10 ώρες την εβδομάδα, κατά τρόπο που μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομία μας και να είναι οικονομικά πιο ανεξάρτητοι.

Με το νέο εργαλείο, οι απόφοιτοι και οι ερευνητές θα έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν μια θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν μια επιχείρηση από τη στιγμή που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές ή την έρευνα τους.

Προβλέπονται κανόνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τους εκπαιδευόμενους και τους εθελοντές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Η συμφωνία στέλνει σημαντικά μηνύματα σε αυτούς τους καιρούς προκλήσεων:

Καλωσορίζουμε τους νέους που έχουν διακριθεί εκτός ΕΕ (ταλέντα) ώστε να έρθουν στην Ευρώπη – για σπουδές, για έρευνα, για μάθηση ή για εθελοντισμό.

Όσοι θα ήθελαν να μείνουν περισσότερο ώστε να εργαστούν ή να δημιουργήσουν μια επιχείρηση καλούνται να το κάνουν.

Εξίσου σημαντικό είναι να δείξουμε ότι η ΕΕ επιμένει στην δέσμευσή της για να βελτιώσει τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης.

Δικαιολογημένα πολλοί εστιάζουν στην προσφυγική κρίση. Η μετανάστευση όμως δεν αφορά μόνο το άσυλο, αφορά την κινητικότητα και την ενδυνάμωση, και τις διευκολύνουμε μέσω των νόμιμων οδών. Αυτό αποτελεί και ένα σημαντικό μέρος της συνολικής μεταναστευτικής μας πολιτικής.

Η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο, επέμεινε κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε σχέση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και δικαιολογημένο.

Καταστήσαμε σαφές στην κοινή μας δήλωση προς τον πολιτικό συμβιβασμό, ότι η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για κάθε περίπτωση χωριστά. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των τρίτων χωρών και την αρχή της αναλογικότητας βάσει των αποδείξεων ή σοβαρών και αντικειμενικών λόγων.

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν αυτή τη διάταξη, σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή κατά τη μεταφορά της οδηγίας, και θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Αυτοί οι φοιτητές και ερευνητές αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο. Χαιρετίζω τη συμφωνία αυτή σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερο η συνεισφορά τους.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις