Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Schengen

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η ζώνη Σένγκεν, ως μια περιοχή ελεύθερων μετακινήσεων χωρίς εσωτερικά εμπόδια είναι μια από τα σημαντικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η Επιτροπή κάνει καταβάλλει κάθε τι εντός των αρμοδιοτήτων της προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία της, σύμφωνα με τα βήματα που περιγράφονται στον οδικό μας χάρτη για την «Επιστροφή στη Σένγκεν».

Ο στόχος μας είναι η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία της ζώνης Σένγκεν χωρίς εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και εντός έξι μηνών το αργότερο. Γιατί, το κόστος για τους εσωτερικούς συνοριακούς ελέγχους έχει αρχίσει να γίνεται ορατό.

Βλέπουμε μεταφορείς να διαμαρτύρονται για αυξανόμενες καθυστερήσεις και κόστος. Βλέπουμε την τουριστική βιομηχανία σε ορισμένα Κράτη Μέλη να υποφέρει. Και αυτό είναι μόνο ένα μόνο μέρος του τι θα μπορούσε να συμβεί αν η επανεγκατάσταση συνοριακών ελέγχων γινόταν συστηματικά.

Όμως το πολιτικό κόστος της κατάργησης της Σένγκεν θα ήταν ακόμα σπουδαιότερο: θα ήταν μια μεγάλη συμβολική ανατροπή μιας από τις πλέον σημαντικές κατακτήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάνοντας χρήσε των εργαλείων που μας παρέχει ο ίδιος ο Κώδικας Συνόρων της Σένγκεν, προκειμένου να επιτρέψει στα Κράτη Μέλη να κάνουν ότι είναι απαραίτητο στις τρέχουσες περιστάσεις, ενώ διαφυλάττεται η Σένγκεν στο σύνολό της.

Σε αυτό κατατείνει η πρότασή μας σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Συνορών της Σένγκεν.

Επιτρέψτε μου πρώτα να αναγνωρίσω τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο δεν έχουν ιαθεί όλες οι αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί στη διαχείριση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων.

Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο:

– επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων

– υποδομές υποδοχής

– και καταχώριση επί ηπειρωτικού εδάφους των μεταναστών που δεν έχουν καταγραφεί κατά την άφιξή τους στα νησιά.

Παρά τη μείωση στις ροές χάρις στη συνεργασία μας με την Τουρκία, η βιωσιμότητα αυτής της μείωσης πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Επιπλέον, ένας αριθμός αυτών των μη καταγεγραμμένων μεταναστών παραμένει στην Ελλάδα, ή σε άλλα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

Είναι πιθανόν να αναζητούν την παράτυπη μετακίνησή  τους σε άλλα Κράτη Μέλη.

Με άλλα λόγια, οι αυτοί οι λόγοι που οδήγησαν κάποια Κράτη να εισάγουν μονομερώς προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους, εξακολουθούν να υφίστανται.

Η επίμονη απειλή δευτερευουσών μετακινήσεων θέτει σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία της ζώνης Σένγκεν.

Για τον λόγο αυτό, μια συνεκτική, συντονισμένη και βιώσιμη κοινή προσέγγιση για τον προσωρινό έλεγχο των εσωτερικών συνόρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του Κώδικα Συνόρων της Σένγκεν, είναι απαραίτητη σε επίπεδο ΕΕ.

Το άρθρο 29 είναι ένα εργαλείο για τη διαφύλαξη της λειτουργικότητας συνολικά της ζώνης Σένγκεν και είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν το χρησιμοποιεί.

Ως αποτέλεσμα, η πρόταση προς το Συμβούλιο η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία και η Νορβηγία να διατηρήσουν του εσωτερικούς ελέγχους στα σύνορο σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης για χρονική περίοδο μέχρι έξι μήνες.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να αναθεωρούνται τακτικά από τα εν λόγω Κράτη της Σένγκεν, και να ρυθμίζονται  στο επίπεδο απειλής της ασφάλειας  που αφορούν. Τα εν λόγω Κράτη θα υποβάλλουν έκθεση στην Κομισιόν κάθε δύο μήνες.

Θέλω να είμαι σαφής σε κάποια πράγματα: το άρθρο 29 δεν συνιστά κύρωση κατά Κράτους Μέλους, ούτε αποτελεί μέσο αποβολής του από τη ζώνη Σένγκεν.

Δεν προτείνουμε την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων στα σύνορα της Σένγκεν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα αεροδρόμια και τα λιμάνια.

Επιπλέον, δηλώνω απερίφραστα ότι οι έλεγχοι που εισάγονται θα πρέπει να είναι αναλογικά και να περιορίζονται σε ό,τι είναι αυστηρά αναγκαίο για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Θα πρέπει να εμποδίζουν όσο το δυνατόν λιγότερο τη συνοριακή διέλευση το ευρύτερο κοινό.

Η Κομισιόν θα επιβλέπει διαρκώς την κατάσταση και μετά από τέσσερις μήνες, θα υποβάλει έκθεση σε αυτό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με πιθανή ανάγκη να προσαρμοσθεί η εφαρμογή της αρχικής της σύστασης.

Οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας είναι αυτές που μας καθοδηγούν για αυτή και όποια μελλοντική μας απόφαση.

Επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω ότι η πρότασή μας είναι ένα προσωρινού χαρακτήρα, κατ’ εξαίρεση μέτρο, με απώτερο στόχο να επιτρέψει την προστασία και την επιστροφή σε μια ομαλή λειτουργία της ζώνης Σένγκεν το συντομότερο δυνατό.

Αναμένεται ότι το αργότερο μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών, η εφαρμογή άλλων μέτρων θα επιτρέψει την άρση όλων των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων.

Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Συνοριακή και Ακτοφυλακή, στην περαιτέρω βιώσιμη εφαρμογή της συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, στην πλήρη εφαρμογή των κανόνων Ασύλου της ΕΕ, καθώς και σε μια ταχεία συμφωνία από τους συν-νομοθέτες επί των προτάσεων που προσφάτως παρουσιάσθηκαν για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, και ειδικότερο το σύστημα Δουβλίνου.

Προσβλέπουμε στην υιοθέτηση από το Συμβούλιο των προταθέντων συστάσεων αύριο.

Απάντηση Επιτρόπου σε ερώτηση Euρωβουλευτή (στα Ελληνικά) 

Κυρίες και κύριοι,

Κυρία Καιλή, που θέσατε πολύ σημαντικά ζητήματα:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τέλος στα σενάρια και την παραφιλολογία, που παράδοξος ακόμα κρατεί, για αποβολή Κρατών Μελών από τη Συνθήκη Σένγκεν και την επιβολή δήθεν ποινών.

Το άρθρο 29 που ενεργοποιούμε για πρώτη φορά, σκοπό έχει όχι να τιμωρήσει, αλλά να εξασφαλίσει την προστασία της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της Ζώνης Σένγκεν.

Δεν επιβάλλονται έλεγχοι στα αεροδρόμια και στα λιμάνια.

Με την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είχα την ευκαιρία να πω και στην πρωτολογία μου,  η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικότατη πρόοδο τους τελευταίους μήνες στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης των κοινών εξωτερικών μας συνόρων.

Σίγουρα δεν παραβλέπουμε τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, γιατί ναι υπάρχουν ακόμα.

Δεν παραβλέπουμε όμως και το γεγονός ότι η Ελλάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές πρωτόγνωρης έντασης.

Ακολουθεί σωστή πορεία, πρέπει όμως να ολοκληρώσει την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που της έχουν επισημανθεί.

Ενεργοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό πόρο, κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμη τεχνική βοήθεια.

Έχουμε συγκεκριμένο και συνεκτικό σχέδιο, εφαρμόζοντας μια ολιστική στρατηγική, της οποίας τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητά.

Στο πλαίσιο αυτό,  η αρχική εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας, καθώς και η εν εξελίξει επιχειρήσεις της FRONTEX και του ΝΑΤΟ κυρίως στο Αιγαίο, έχουν συμβάλει στη δραστική μείωση του αριθμού παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Το Ευρωπαϊκό παράδειγμα αποδεικνύει ότι μέσα από κρίσεις η Ευρώπη εξέρχεται ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο δυνατή.

Και βέβαια αυτό θα συμβεί και τώρα.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις