Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Στις 4 Μαΐου, η Επιτροπή παρουσίασε την τρίτη έκθεσή της για την πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα της εκπλήρωσης των κριτηρίων του οδικού της χάρτη για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, που ανατρέχει στο 2013.

Ταυτόχρονα, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τους Αρχηγούς και τις Κυβερνήσεις των κρατών Μελών της ΕΕ, και με την κατανόηση ότι οι τουρκικές αρχές θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρωση των όλων κριτηρίων που υπολείπονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για να την μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών χωρίς υποχρέωση θεώρησης (visa-free).

Η πρόταση της Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν να άρουν την υποχρέωση θεωρήσεων για τους Τούρκους υπηκόους, αφού έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια.

Παρέχει επίσης – και είναι εξίσου σημαντικό – επαρκή χρόνο για διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια επί του θέματος.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι τους τελευταίους μήνες οι τουρκικές αρχές έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου για την εκπλήρωση του οδικού χάρτη της απελευθέρωσης θεωρήσεων, με μεγαλύτερη ταχύτητα από το Συμβούλιο ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου:

– ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, βρίσκονται σε πλήρη συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της επανεισδοχής,

– διαπιστώνουμε μια σαφή μείωση του αριθμού των παράτυπων αφίξεων στην Ελλάδα, από 6.000 τον Οκτώβριο του 2015 σε περίπου 140 τον φετινό Απρίλιο με συνεχιζόμενη τάση μείωσης.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η Τουρκία φιλοξενεί περίπου 2.7 εκ. Σύριους πρόσφυγες και περισσότερους από 200 χιλ. μη-Σύριους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, παρέχοντας σε όλους ελεύθερη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση, πλέον και σε νόμιμη απασχόληση.

Στο μεταξύ, βελτιώνουν επίσης της διαδικασίες ασύλου:

– έχουν επικυρώσει όλες τις διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα δικαστικής συνεργασίας που προβλέπονται στον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση θεωρήσεων,

– και όπως επίσης προβλέπεται από τον οδικό χάρτη, έχουν επίσης υιοθετήσει ικανό αριθμό νομοθετικών κειμένων (για παράδειγμα στη εμπορία ανθρώπων, τη δικαστική συνεργασία, την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων) και σχέδια δράσης (για την κοινωνική ένταξη  πολιτών με προέλευσης Ρομά, για τη διαφθορά, στη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος) που έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν.

Επιτρέψτε μου όμως να είμαι ξεκάθαρος επίσης για το γεγονός ότι πρέπει να συντελεστεί ακόμα πρόοδος.

Αυτό συνεπάγεται για την Τουρκία τα ακόλουθα βήματα:

– να υιοθετήσει μέτρα για να καταπολεμήσει την διαφθορά στη γραμμή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

– να ευθυγραμμίσει την νομοθεσία της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα,

– να συνάψει συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας με την Europol,

– να παρέχει αποτελεσματική δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις προς όλα τα Κράτη Μέλη

– και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να ευθυγραμμισθεί καλύτερα, ως προς τη νομοθεσία και τις πρακτικές της για την τρομοκρατία, με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στη κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου, οι τουρκικές αρχές εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια για του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση θεωρήσεων μέχρι τον Ιούνιο.

Είμαι σίγουρος ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην εφαρμογή όλων των σημείων της Δήλωσης.

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβλέπει στενά την εκπλήρωση των κριτηρίων και φυσικά εγώ και υπηρεσίες μου σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ενημερώνεστε τακτικά.

Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι ότι οι Τουρκικές αρχές θα δώσουν αυτήν την τελευταία ώθηση πριν τα τέλη Ιουνίου.

Θέλω να είμαι σαφής. Αυτή η συμφωνία είναι επωφελής και για τις δυο πλευρές.

Δεν κάνουμε παραχωρήσεις από το κεκτημένο μας για να παρέχουμε καθεστώς χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Αλλά κάνουμε ότι μπορούμε για να παρέχουμε υποστήριξη και τεχνογνωσία στις τουρκικές αρχές για να επιταχύνουμε πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις για αυτούς τους ίδιους.

Αυτό δηλαδή που είναι επίσης σημαντικό για τη δική τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων θα συμβάλλει μόνο στην εγχώρια ευημερία της Τουρκίας, αλλά θα βοηθήσει εξίσου την ΕΕ και την Τουρκία να αναπτύξουν αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που χτίζουμε με αυτόν τον ξεχωριστής σημασίας γείτονα.

Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις. Η συνεργασία είναι απαραίτητη.

Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα: μόλις εχθές η Τουρκία δέχθηκε ένα νέο τρομοκρατικό κτύπημα.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω τη συμπαράσταση αλλά και την αγανάκτησή μου για τους τραυματίες: κάθε μορφή τρομοκρατίας πρέπει να καταδικάζεται.

Και γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα της τρομοκρατίας για την Τουρκία.

Αυτό όμως αποδεικνύει πόσο ευεργετική είναι η στενή συνεργασία με την Europol και για τις δυο πλευρές.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίσει περαιτέρω τα πρότυπά της για την προστασία των δεδομένων με εκείνα της Ευρώπης.

Και αυτό όχι γιατί επιβάλλεται από τον οδικό χάρτη: αλλά γιατί οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από τον οδικό χάρτη είναι η βάση και περισσότερο ισχυρή συνεργασία τόσο για την ασφάλεια όσο και το μεταναστευτικό μέσω ανταλλαγών ευαίσθητων δεδομένων για τις οποίες απαιτείται επαρκής προστασία.

Είναι αλήθεια ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει αυτή τη συνεργασία ως καταλύτη για την αναζωογόνηση των σχέσεων μας καθώς και για τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό.

Πράγματι, είναι μια ευκαιρία για την Τουρκία να έρθει πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλα τα θέματα.

Η εκπλήρωση του οδικού χάρτη για την απελευθέρωση θεωρήσεων είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε ένα άλλο στοιχείο του πακέτου που υιοθετήθηκε την 4η Μαΐου: η Επιτροπή πρότεινε επιπλέον την αναθεώρηση του υφισταμένου μηχανισμού παύσης του καθεστώτος χωρίς υποχρέωση θεώρησης.

Θέλω να είμαι σαφής. Ο μηχανισμός παύσης δεν αφορά την Τουρκία.

Είναι μια οριζόντια πρόβλεψη που αφορά σε όλα τα κράτη χωρίς υποχρέωση θεώρησης, και όχι μόνο την Τουρκία.

Ελπίζω ότι οι συν-νομοθέτες θα κοιτάξουν θετικά αυτήν την πρόταση, ωστόσο  δεν θα πρέπει να καθυστερήσει τις συζητήσεις και την υιοθέτηση των προτάσεων για την απελευθέρωση θεωρήσεων.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις