Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Δεν υπάρχουν σχόλια

Απόσπασμα (στα ελληνικά) από την δευτερολογία του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, Στρασβούργο 5/7/2016 

Video: https://youtu.be/-F_MjDuT1dU

Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, είναι ιστορική η συμφωνία που επετεύχθη για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Στην πράξη αναγνωρίζεται ότι τα εξωτερικά σύνορα των Κρατών-Μελών είναι κοινά μας Ευρωπαϊκά σύνορα και ότι η φύλαξη και η διαχείρισή τους είναι κοινή Ευρωπαϊκή ευθύνη.

Θα ήθελα να σημειωθεί ότι όχι μόνο δεν θίγεται καθόλου η εθνική κυριαρχία αλλά αντίθετα, αυτό το καινούργιο σώμα θα αποτελείται από στελέχη όλων των κρατών μελών, και από κοινού με αυτά, θα έχει την ευθύνη για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό εννοούσα πρωτύτερα, κ. Κύρκο, ότι πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα εάν αυτό το σώμα υπήρχε δυο χρόνια πριν. Θα είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά η προσφυγική κρίση, θα είχε τύχει καλύτερης διαχείρισης και θα είχαν διασφαλιστεί και προστατευτεί πιο αποτελεσματικά τα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα.

Ο νέος ενισχυμένος οργανισμός θα συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.

Δεν θα επαναλάβω όλες τις καινοτομίες και τα πλεονεκτήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θα τονίσω όμως, ότι είμαι υπερήφανος που η πρόταση που κατέθεσα έξι μήνες πριν γίνεται πραγματικότητα, μετά από εντατικές αλλά αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμών και των Kρατών-Mελών.

Αυτή είναι η Ευρώπη της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της δράσης. Η Ευρώπη που θέλουμε όλοι ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρώπη που όχι μονάχα θα αντέξει και θα ξεπεράσει κάθε κρίση αλλά θα συνεχίσει να δυναμώνει διασφαλίζοντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών και των κατοίκων της.

Πρωτολογία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, Στρασβούργο 5/7/2016

Video: https://youtu.be/RjQaAT4W_ac

Η επιτυχής έκβαση των διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή είναι μια απτή απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η συμφωνία αυτή έχει ιδιαίτερη συμβολική και νομική διάσταση: αναγνωρίζουμε στην πράξη ότι τα Ευρωπαϊκά εξωτερικά μας σύνορα είναι κοινά και μοιραζόμαστε όλοι την ευθύνη για τη φύλαξή τους.

Δείχνουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τι δύναμη διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κοινή πρόκληση. Πετύχαμε μια ισορροπημένη συμφωνία ικανοποιώντας τις ανησυχίες των συν-νομοθετών.

Η συμφωνία αυτή παραμένει φιλόδοξη εξασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός Οργανισμού που έχει ως σκοπό αλλά διαθέτει και τα μέσα να κάνει τη διαφορά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης αλλά και μελλοντικά.

Εξοπλίζουμε τον Οργανισμό μας με ενισχυμένη νομική βάση και ενισχυμένους πόρους για να δρα πιο αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όταν η συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν τίθεται σε κίνδυνο.

O νέος Κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία μιας άμεσης διαθεσιμότητας συνοριοφυλάκων και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και μιας άμεσης διαθεσιμότητας εργαλείων διαθέσιμων στον Οργανισμό κάθε φορά που απαιτούνται ταχείες επεμβάσεις στα σύνορα.

Δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε πάλι μια από τις κύριες αδυναμίες του σημερινού συστήματος, όπου ο Frontex πρέπει να βασίζεται στις εθελοντικές, και συχνά ανεπαρκείς, συμβολές εκ μέρους των κρατών μελών.

Παράλληλα, θέτουμε σε εφαρμογή μια σειρά ισχυρών προληπτικών μέτρων.

Ο Οργανισμός θα παρακολουθεί στενά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, ιδίως με την ανάπτυξη ειδικών αξιωματούχων-συνδέσμων (Liaison Officers)  που θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Υποχρεωτικές εκτιμήσεις τρωτότητας θα αξιολογούν την ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης μαζικών αφίξεων μεταναστών.

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει επίσης στην ΕΕ και τον Οργανισμό να δρα όταν ένα κράτος μέλος δεν διαχειρίζεται επαρκώς τα εξωτερικά του σύνορα, και ως εκ τούτου θέτει σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν.

Ο ρόλος του Οργανισμού ενισχύεται επίσης σε ό,τι αφορά την επιστροφή, χωρίς να αποδυναμώνονται οι διατάξεις της σχετικής Οδηγίας σχετικά με τις αποφάσεις επιστροφής και τις εγγυήσεις της.

Ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να στηρίξει τις προσπάθειές μας για βελτίωση των επιστροφών καθιστώντας πιο αποτελεσματικό το διαχειριστικό και επιχειρησιακό σκέλος.

Για την σωστή λειτουργία του Ευρωπαϊκού μας Συστήματος Ασύλου πρέπει να ενθαρρύνουμε τους υπηκόους τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν μόνο νόμιμες οδούς για να έρχονται στην Ευρώπη.

Αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται συνολικά από άλλες προτάσεις της Επιτροπής που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για να εξισορροπηθεί η διευρυμένη εντολή που δίνεται προς τον Οργανισμό, συμπεριλάβαμε ισχυρότερους μηχανισμούς που εγγυώνται το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Λάβαμε υπόψη στη πρότασή μας τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού παραπόνων με τροποποιήσεις που το ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο.

Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση πιθανών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση του Οργανισμού.

Η έρευνα και η διάσωση, αν και εθνική αρμοδιότητα, αναγνωρίζεται ως ειδικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων.  Είναι ένα σαφές καθήκον του Οργανισμού κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του.

Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο η Επιτροπή διατυπώνει κάποιες ανησυχίες, συγκεκριμένα σχετικά με τον διορισμό του Εκτελεστικού Διευθυντή, σημείο το οποίο αποκλίνει από την Κοινή Προσέγγιση σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Η Επιτροπή υπέβαλε δήλωση σχετικά με το θέμα αυτό.

Καλώ τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιβεβαιώσουν αύριο την πολιτική συμφωνία για αυτό το μεγάλο και σημαντικό επίτευγμα. Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν πολύ σαφές σχετικά με την ανάγκη για ταχεία υιοθέτηση του νέου Κανονισμού.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να προετοιμάσουμε την εφαρμογή αυτής της ενισχυμένης εντολής, προκειμένου να τεθεί η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή σε λειτουργία το συντομότερο δυνατό μετά την επίσημη υιοθέτησή της -όπως επίσης ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας.

Πρέπει οι νέοι κανόνες να λειτουργήσουν άμεσα και χωρίς περιττή καθυστέρηση για την καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού και για να επανέλθει ο χώρος Σένγκεν στην κανονική λειτουργία του, όπως προβλέπεται στον χάρτη πορείας για την «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν».

Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να κάνουμε αυτό το «success story» πραγματικότητα. Για να δείξουμε ότι μπορούμε να δράσουμε από κοινού ενωμένοι ως μια ενιαία Ευρώπη.

Θα είναι ισχυρό μήνυμα στους πολίτες μας που ζητούν ένα πράγμα: αποτελέσματα και αποτελεσματική συνεργασία.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις