Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την μετεγκατάσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η σημερινή μας συζήτηση σχετικά με τη μετεγκατάσταση είναι επίκαιρη καθώς σε λίγες ώρες το Κολλέγιο θα υιοθετήσει  τη 12η Έκθεση Προόδου για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση.

Η μετεγκατάσταση είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών μας στους τομείς της μετανάστευσης και του άσυλου, έχοντας ως βάση την αλληλεγγύη και την ευθύνη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει τόσο μεγάλη σημασία η επιτυχία όλων των πτυχών της μετεγκατάστασης  και η εφαρμογή της από όλους.

Βασικά στοιχεία για την επιτυχία της μετεγκατάστασης είναι η πολιτική βούληση, η αμοιβαία συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των Κρατών Μελών.

Αυτό δεν θα ωφελήσει μόνο την Ελλάδα ή την Ιταλία, αλλά στο σύνολό της την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου.

Η σωστή λειτουργία του προγράμματος της μετεγκατάστασης είναι επίσης απαραίτητη για την αποτροπή δευτερογενών μετακινήσεων και τη διασφάλιση της διατήρησης του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Τα Κράτη Μέλη, μέχρι σήμερα, έχουν μετεγκαταστήσει συνολικά περισσότερα από 18.000 άτομα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τα απτά αποτελέσματα και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί  όσον αφορά στη μετεγκατάσταση.

Ωστόσο, τα  Κράτη Μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες και να επιδείξουν περισσότερη ευελιξία για τη μετεγκατάσταση όλων όσοι βρίσκονται στην Ιταλία και την Ελλάδα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Αυτό όμως δεν αποτελεί ευθύνη μόνο ορισμένων Κρατών Μελών. Κοινός μας στόχος είναι να συνεισφέρουν, δίκαια και αναλογικά, όλα τα Κράτη Μέλη στη μετεγκατάσταση.

Έως τώρα, περίπου 12.500 άτομα από την Ελλάδα και περίπου 4.000 από την Ιταλία που πληρούν τα κριτήρια μετεγκατάστασης, έχουν καταχωρισθεί και είναι έτοιμα να μετεγκατασταθούν.

Εάν όλα τα Κράτη Μέλη αυξήσουν τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων, είναι απολύτως εφικτό να επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Είναι καιρός να δείξουμε πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις που διατυπώνονται στις τακτικές εκθέσεις μας. Επίσης, θα πρέπει να αυξήσουν τον αριθμό των μηνιαίων δεσμεύσεών τους για μετεγκαταστάσεις σύμφωνα με το ποσοστό που τους αναλογεί και να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αιτήσεων μετεγκατάστασης.

Ενώ η συμβολή πολλών Κρατών Μελών έχει αυξηθεί, υπάρχουν – δυστυχώς – ακόμη μερικά Κράτη Μέλη που δεν έχουν μετεγκαταστήσει ούτε  ένα άτομο. Κάτι τέτοιο αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεών τους.

Τα Κράτη Μέλη πρέπει να αποφεύγουν τις περιοριστικές ή αυθαίρετες προτιμήσεις, να περιορίσουν τις απαιτήσεις  που προκαλούν καθυστερήσεις στη διαδικασία μεταφοράς, και να δίνουν προτεραιότητα στις αιτήσεις που αφορούν σε ευάλωτες ομάδες, κυρίως όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτρέπει την Ιταλία να επιταχύνει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και την καταγραφή όλων όσοι δικαιούνται να μετεγκατασταθούν, αλλά και να αναζητήσει αμοιβαία αποδεκτές λύσεις σχετικά με τις συνεντεύξεις που αφορούν στην ασφάλεια με τα Κράτη Μέλη που πραγματοποιούν τις μετεγκαταστάσεις.

Όλοι όσοι φθάνουν στην Ιταλία και πληρούν τα κριτήρια μετεγκατάστασης θα πρέπει να κατευθύνονται σε ειδικά καθορισμένες εγκαταστάσεις μετεγκατάστασης.

Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να μετεγκαταστήσουν περισσότερους ασυνόδευτους ανηλίκους, ειδικότερα από την Ιταλία. Το σχέδιο ψηφίσματός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει πολλές από αυτές τις συστάσεις.

Η μετεγκατάσταση αποτελεί κοινή προσπάθεια που απαιτεί τη συμβολή όλων των Κρατών Μελών. Είναι υποχρέωση και ηθικό καθήκον όλων.

 

Δευτερολογία

Video: https://youtu.be/EbE0oFFaphA

Η συζήτηση για τη μετεγκατάσταση συχνά περιορίζεται στους αριθμούς, όμως μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ανάγκη την προστασία μας.

Είναι κοινό μας καθήκον να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν αυτή την προστασία, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα μετεγκατασταθούν όλοι όσοι πληρούν τα κριτήρια, σε όλα τα Κράτη Μέλη, πριν τον Σεπτέμβριο.

Τα Κράτη Μέλη που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις μετεγκαταστήσεις, καθώς και αυτά που δεν έχουν πραγματοποιήσει μετεγκαταστάσεις πάνω από ένα χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες άμεσα.

Σε περίπτωση που τα Κράτη Μέλη δεν προβούν σε κάποια ενέργεια εντός του επόμενου μήνα, θα καθορίσουμε τη θέση μας, κάνοντας χρήση των εξουσιών που προβλέπονται στις Συνθήκες, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει.

Τα προγράμματα αυτά για τη μετεγκατάσταση δεν έχουν δημιουργηθεί ως ενδιάμεσο βήμα ενόψει της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Και όπως έχω τονίσει, οι νομικές υποχρεώσεις των Κρατών Μελών σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση δεν σταματούν τον Σεπτέμβριο του 2017.

Προτεραιότητά μας είναι να μετεγκατασταθούν όλοι όσοι χρειάζονται προστασία και πληρούν τα κριτήρια για μετεγκατάσταση. Πρέπει όλοι μας να επικεντρωθούμε στον στόχο αυτό. Εάν όλα τα Κράτη Μέλη συμβάλλουν ενεργά, η επίτευξη του στόχου μας είναι απολύτως εφικτή.

Απόσπασμα ομιλίας Επιτρόπου στα Ελληνικά 

Video: https://youtu.be/OtUNX6LMf0Q

Το ζήτημα της μετεγκατάστασης είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μαζί με την Ιταλία. Οι δύο αυτές χώρες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Για την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ήθελα να τονίσω ότι, εάν τα Κράτη Μέλη ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είναι απολύτως εφικτό μέχρι το Σεπτέμβριο να μετεγκατασταθούν όλοι οι υποψήφιοι που βρίσκονται στην Ελλάδα, και είναι περίπου 12.500 άτομα.

Να τονίσω, εδώ, ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και εφόσον η καλή αυτή συνεργασία συνεχιστεί θα πετύχουμε τους στόχους μας. Όπως είπα, κάποια Κράτη Μέλη δεν συνεργάζονται. Η ανοχή και η υπομονή αρχίζουν πλέον να εξαντλούνται.

Πιστεύω στην αξία της συνεννόησης, του διαλόγου και της πειθούς. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε και αυτό κάναμε. Τώρα όμως έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Και η απόδειξη ότι αυτή η στρατηγική τελικά αποφέρει αποτελέσματα είναι ότι οι ρυθμοί μετεγκατάστασης έχουν σημαντικά αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση η Επιτροπή θα υποστηρίξει πολιτικά αλλά και νομικά την πολιτική της, και μην έχετε καμία αμφιβολία γι’αυτό.

Όσον αφορά στη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, θα ήθελα να σας πω ότι λειτουργεί, και έχει λειτουργήσει κάτω από πιεστικές και δύσκολες συνθήκες με σημαντικά αποτελέσματα. Πριν από ένα χρόνο και δύο μήνες, είχαμε περίπου 12.000 διελεύσεις την ημέρα, ενώ σήμερα αυτός ο αριθμός έχει πέσει κατά μέσον όρο σε 50-60 άτομα την ημέρα. Πρέπει να κρατήσουμε τη Δήλωση, τη συννενόηση αυτή, ζωντανή.

Οι δε επιστροφές προς την Τουρκία συνεχίζονται. Χτες βρέθηκα στην Αθήνα και είχα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς της Ελληνικής Κυβέρνησης και δεν σας κρύβω ότι με ικανοποίηση ενημερώθηκα για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι προτεραιότητά μας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλα τα Κράτη Μέλη. Ειδικά από την Ιταλία δεν γίνονται αρκετές μετεγκαταστάσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι υπάρχει πρόοδος και στον τομέα αυτόν.

Και σε κάθε περίπτωση, η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τις μετεγκαταστάσεις και τις προσπάθειες της Επιτροπής. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχάριστιες μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη της πολιτικής μας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή υπήρξατε βασικοί υποστηρικτές και τελικά θα κριθεί και από τη δική σας συμβολή η επιτυχία της πολιτικής μας, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως και στο πνεύμα των Συνθηκών και στο βαθύτερο ηθικό και πολιτικό περιεχόμενο των αποφάσεων και της πολιτικής που από κοινού έχουμε υιοθετήσει.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις