Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κράτηση και την χρήση βίας εναντίoν των αιτούντων άσυλο, Στρασβούργο 16/12/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος μίλησε σήμερα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την κράτηση και την χρήση βίας εναντίον των αιτούντων άσυλο. Μεταξύ άλλων ο Επίτροπος δήλωσε τα εξής:

«Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζονται πλήρως τον στόχο της διασφάλισης της πλήρους συμμόρφωσης των πολιτικών μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό άλλωστε, βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησής πριν λίγα λεπτά, σχετικά με την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Αυτό είναι και το βασικό μας μέλημα, όταν πρόκειται για τους αιτούντες άσυλο. Τα δικαιώματα ενός ατόμου στην ελευθερία και την ασφάλεια, αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον προηγουμένως ελέγχεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρχής της μη – επαναπροώθησης και της αρχής της αναλογικότητας, οι χώρες μπορούν να αρνούνται την είσοδο σε άτομα που δεν εκφράζουν την επιθυμία να υποβάλλουν αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας.

Όπως επίσης γνωρίζετε, καταβάλλουμε προσπάθειες για να εξασφαλίζουμε την ορθή καταγραφή των μεταναστών (ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο υπόκεινται). Η ορθή καταγραφή είναι προαπαιτούμενο προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά τις ροές και να καθορίσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών.

Βάσει των αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με το άσυλο, τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περιλαμβάνουν ξεκάθαρους κανόνες σχετικά με την κράτηση των αιτούντων άσυλο. Είναι σημαντικό τα άτομα που βρίσκονται σε κράτηση να συμμορφώνονται πλήρως με τους εν λόγω κανόνες. Η κράτηση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο ως μέτρο έσχατης λύσης και αποκλειστικά μόνο μετά την εξάντληση όλων των εναλλακτικών.

Επιπλέον, η οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία προβλέπει ότι οι συνθήκες κράτησης των αιτούντων άσυλο πρέπει να σέβονται απόλυτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να πληρούν τις ανάγκες των αιτούντων.

Έχοντας λοιπόν ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, έχουμε ήδη κατορθώσει τα μισά. Η πρόκληση συνίσταται τώρα στο να εξασφαλίσουμε μία σωστή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά εάν τα κράτη μέλη σέβονται τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την κράτηση.

Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν την οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Η Επιτροπή έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ανταποκριθεί στα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας και έχει απευθύνει συστάσεις στα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη συστηματική δακτυλοσκόπηση των μεταναστών.

Ο στόχος είναι να εξασφαλισθεί η καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού EURODAC παράλληλα με τον απόλυτο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις