Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η σημερινή εκδήλωση έχει μεγάλη αξία, όπως και το Σχέδιο Δράσης του ΟΗΕ για περισσότερες πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο.

Οι αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο, μας θέτουν ενώπιον των ευθυνών μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τρομοκρατών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν μπορούμε να νικήσουμε την τρομοκρατία μόνο με μέτρα ασφαλείας. Η απάντηση στη ριζοσπαστικοποίηση και στη στρατολόγηση τρομοκρατών πρέπει να είναι ολιστική. Ο εξτρεμισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάσαμε πέρυσι την πρότασή  μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια.

Η προσέγγισή μας για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού βασίζεται γνώση του χώρου. Όλα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η ποινική δικαιοσύνη, η ανταλλαγή πληροφοριών, η εκπαίδευση, η κινητοποίηση της νεολαίας, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η απασχόληση και οι πρωτοβουλίες για την κοινωνική ένταξη – όλα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Έχουμε δημιουργήσει το Κέντρο Αριστείας του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (Radicalisation Awareness Centre of Excellence) με 2000 εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από την Ευρώπη.

Η προσέγγιση βασίζεται στην κατανόηση των βασικών αιτιών.

Στόχος είναι, να προτείνουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς και συστάσεις και προς τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να μοιραστεί αυτή την εμπειρία στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Η δεύτερη προτεραιότητά μας είναι το διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, η κακοποίηση του από τους τρομοκράτες για να στοχεύσουν τους νεότερους και πιο ευάλωτους πολίτες μας με μηνύματα βίας.

Τον Δεκέμβριο, εγκαινίασα το Διαδικτυακό Φόρουμ της ΕΕ (EU Internet Forum), με την συμμετοχή Υπουργών της ΕΕ, Εταιρειών του Διαδικτύου και Εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να εξετάσουμε πώς μπορεί το τρομοκρατικό υλικό να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με θετικά αντι-μηνύματα.

Έχουμε επίσης δημιουργήσει μηχανισμό αναφοράς τρομοκρατικού υλικού (referral mechanism) στην EUROPOL για να βοηθήσουμε τις χώρες της ΕΕ και τις διαδικτυακές εταιρείες στον εντοπισμό τρομοκρατικού υλικό στο διαδίκτυο. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά.

Προχωρήσαμε επίσης στην ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας. Μια Ομάδα Δράσης (Task Force) εργάζεται στον αραβικό κόσμο για να εντοπίσει τις κοινές αξίες και να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας. Αυτή είναι η Συμβουλευτική Ομάδα Στρατηγικής Επικοινωνίας στη Συρία (SSCAT – Syria Strategic Communication Advisory Team), ένα έργο πολύ σημαντικό, χρήσιμο και με προοπτική.

Η επικοινωνία δεν είναι όμως η μόνη απάντηση. Η αντιμετώπιση των βασικών αιτίων προϋποθέτει παράλληλα την εξάλειψη των ανισοτήτων που οδηγούν στον αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση και την ριζοσπαστικοποίηση.

Η υποστήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δεδομένη. Η μείωση της φτώχειας, η εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα – είναι τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν τον αγώνα μας εναντίον της ριζοσπαστικοποίησης.

Ο βίαιος εξτρεμισμός δεν είναι μόνο Ευρωπαϊκή πρόκληση, αλλά παγκόσμια. Μαζί μπορούμε να συγκεντρώσουμε σημαντικούς πόρους και τεχνογνωσία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη πρόκληση.

Η πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού είναι μια συνεχής και μακρά διαδικασία. Μια κοινή προσέγγιση, βασισμένη σε κοινές αξίες μας, είναι μια προϋπόθεση εκ των ουκ άνευ.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις