Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική ευρωπαϊκή προσέγγιση στο μεταναστευτικό

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ήρθε η στιγμή να αντικαταστήσουμε τις χαοτικές, παράτυπες και επικίνδυνες μεταναστευτικές ροές με την εξασφάλιση οργανωμένων, ασφαλών και νόμιμων διαδρομών διέλευσης.

Όπως και η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, η έκθεσή σας ορθώς τονίζει την ανάγκη να εργαστούμε σε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης.Είναι αναγκαίο να:

– Μειώσουμε τα κίνητρα για την παράτυπη μετανάστευση,

– Βοηθήσουμε τους μετανάστες που χρήζουν προστασίας,

– Διασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και

– Προσελκύσουμε εξειδικευμένο προσωπικό για να στηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας πρέπει επίσης να εξεταστεί σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Η εφαρμογή της συμφωνίας είναι μια πρόκληση. Εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε όλες τις νομικές, πρακτικές, λογιστικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της.

Συνεργαζόμαστε τόσο με την Ελληνική όσο και με την Τουρκική κυβέρνηση καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να εξασφαλίσουμε ότι το κοινοτικό και διεθνές δίκαιο είναι σεβαστά. Οι άνθρωποι που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα θα δουν τις αιτήσεις τους να αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ήμουν στην Άγκυρα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσω την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη σχετικά με τις εγγυήσεις προστασίας τόσο για τους Σύριους όσο και τους μη-Σύριους αιτούντες άσυλο. Ως αποτέλεσμα, έχουν ληφθεί τα πρώτα ελπιδοφόρα βήματα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή της που ξεκίνησε στις 4 του Απριλίου, 74 Σύριοι έχουν επανεγκατασταθεί στην Ευρώπη και πάνω από 300 μετανάστες επέστρεψαν στην Τουρκία. Έχουμε αρχίσει να χρηματοδοτούμε έργα για την υποστήριξη της Τουρκίας που φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες. Γενικότερα, η τρέχουσα κρίση έχει δείξει ότι το παρόν σύστημα δεν λειτουργεί και πολλά στοιχεία αντικατοπτρίζονται στην έκθεσή σας.

Πρέπει ειδικότερα να αναμορφώσουμε το σύστημα ασύλου. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει η χώρα πρώτης άφιξης ενός μετανάστη- πρόσφυγα για το εάν θα του χορηγηθεί άσυλο και πως θα διεκπεραιωθεί. Δεν είναι ούτε δίκαιο, αλλά και ούτε βιώσιμο.

Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε 2 επιλογές για να τεθεί σε εφαρμογή ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα για τον προσδιορισμό του Κράτους Μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Η πρώτη εναλλακτική λύση είναι να διορθώσουμε κάποια σημεία (corrective fairness mechanism) του μηχανισμού του Δουβλίνου – με την μετονομασία σε «Δουβλίνο συν» (Dublin plus). Οι αλλαγές αφορούν στην κατανομή των μεταναστών στα διάφορα κράτη-μέλη με αποδοχή ενός κατώτατου όριου που να μην είναι πολύ υψηλό. Η κατανομή θα πρέπει να ξεκινά πριν πιεσθεί υπερβολικά το σύστημα ενός κράτους-μέλους.

Η δεύτερη, εναλλακτική που προτείνουμε αλλάζει τα βασικά κριτήρια. Σε αυτό το σενάριο, η ευθύνη για μια αίτηση ασύλου θα καθορίζεται ευθύς εξ’ αρχής και στη βάση μιας κλείδας κατανομής, μεταξύ των Κρατών Μελών. Και οι δύο επιλογές θα προσφέρουν την τόσο αναγκαία αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Και στις δύο επιλογές, ο μηχανισμός διανομής θα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα. Μια μεταρρύθμιση όμως στον μηχανισμό του Δουβλίνου, δεν θα καταστήσει από μόνη της την πολιτική του ασύλου πιο δίκαιη και αποτελεσματική.

Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή θα υποβάλει συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση στο σύστημα ασύλου της ΕΕ και να περιοριστούν οι δευτερογενείς μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σύστημα Eurodac θα ενισχυθεί.Οι Διαδικασίες Ασύλου και οι Οδηγίες Αξιολόγησης (Qualification Directives) θα αντικατασταθούν με πλήρως εναρμονισμένους Κανονισμούς. Θα προταθούν στοχευμένες τροποποιήσεις στην Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής και μία νέα, ενισχυμένη εντολή θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Άσυλου (EASO).

Για να αποφευχθούν τα επικίνδυνα ταξίδια που επιχειρούν οι μετανάστες, θα πρέπει παράλληλα να ενισχυθούν οι ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές προς την Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που θα παρουσιάσουμε ένα οριζόντιο μηχανισμό για την επανεγκατάσταση.

Θα προτείνουμε την αναθεώρηση του συστήματος της «Μπλε Κάρτας» καθώς στο μέλλον θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις για την Ευρώπη, όπως αυτή που αφορά τα κενά σε δεξιότητες και ειδικότητες, που θα χρειασθεί να καλυφθούν από μετανάστες με προσόντα. Παράλληλα επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο ολοκλήρωσης για την ένταξη υπηκόων τρίτων κρατών. Όλες αυτές οι ενέργειες είναι συμπληρωματικές των δράσεων που ξεκινούν για την προστασία των συνόρων μας και για τη μείωση των κινήτρων για την παράτυπη μετανάστευση.

Την περασμένη εβδομάδα, προτείναμε να κάνουμε τα σύνορά μας πιο «έξυπνα» και πιο δυνατά. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ για τη βελτίωση της εξωτερικής διαχείρισης των συνόρων, με την καλύτερη παρακολούθηση των over-stayers. Η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για να βελτιώσει -μαζί με τα Κράτη Μέλη- την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών που δεν χρειάζονται προστασία, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι η Επιτροπή εργάζεται πολύ σκληρά με όλους τους φορείς για να διασφαλίσει ότι οι τρέχουσες ελλείψεις στο σύστημα μετανάστευσης θα αντιμετωπιστούν.

Η προσφυγική κρίση υπήρξε καταλύτης για την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Η εικόνα μερικές φορές φαίνεται πολύ ζοφερή. Το ερώτημα είναι εάν εμείς οι Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτή την κρίση, αντί για καταστροφή, σε ευκαιρία.

Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι όλοι τώρα συνειδητοποιούμε την ανάγκη να προσαρμοστούμε σε μια νέα εποχή, που χαρακτηρίζεται από την ανθρώπινη κινητικότητα.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις