Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στον δεύτερο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση» για την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας «Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στον δεύτερο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση» για την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας «Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη», Βρυξέλλες 23/5/2017 | Δημήτρης Αβραμόπουλος – Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της ΕΕ

Σήμερα, ο , Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, και η , Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Marianne Thyssen, φιλοξένησαν τoν δεύτερο «Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Συνόδου Κορυφής.
Ο κ. Αβραμόπουλος εγκαινίασε σήμερα επίσημα την πρωτοβουλία «Employers together for integration» (Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη), παρουσία προέδρων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών πολλών επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσουν την ένταξη των μεταναστών, όπως π.χ. οι IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO και Microsoft, καθώς και εκπροσώπων κοινωνικών και οικονομικών φορέων. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση των προσπαθειών των εργοδοτών σε ολόκληρη την ΕΕ για την υποστήριξη της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα. Στην ομιλία του, ο κ. Αβραμόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:«Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε σήμερα τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τις Δεξιότητες και τη Μετανάστευση, στο πλαίσιο του οποίου εγκαινιάζουμε επίσημα την πρωτοβουλία «Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη».

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου, Επίτροπο Marianne Thyssen, τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των κοινωνικών και οικονομικών φορέων για τη σημερινή τους παρουσία.

Στόχος της σημερινής πρωτοβουλίας είναι να εφαρμοσθεί στην πράξη η ένταξη, καθώς και η διάδοση και αξιοποίηση των καλών πρακτικών που διαθέτουμε στην Ευρώπη για την ενσωμάτωση μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη συμβάλλει ήδη σημαντικά  στην ένταξη των μεταναστών. Θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη συμβολή και να την πολλαπλασιάσουμε σε όλη την Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία που εγκαινιάζουμε σήμερα αφορά στο μέλλον της Ευρώπης. Αφορά στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και της συνοχής των κοινωνιών μας, αλλά και γενικότερα στην οικονομική μας δραστηριότητα.

Γνωρίζοντας ότι, στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης, πολλοί αιτούντες άσυλο θα τύχουν προστασίας και θα παραμείνουν στην Ευρώπη για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να αποτύχει η ένταξή τους.

Χρειάζονται την υποστήριξή μας για την εκμάθηση γλωσσών, την εκπαίδευσή τους, την εξεύρεση εργασίας.  Η ένταξη δεν είναι επωφελής μόνο για τους εκείνους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας, που διαθέτουν νέες δεξιότητες και πρόκειται να συμβάλλουν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ έχει αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια. Στο παρελθόν πολλοί δεν κατάφεραν να αντιληφθούν ότι επενδύοντας στην ένταξη σήμερα, ενισχύσουμε την ευημερία και τη κοινωνική συνοχή των κοινωνιών μας στο μέλλον.  

Η επιτυχής ένταξη είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Αλλά η επιτυχία της ένταξης δεν εξαρτάται μόνο από τις κυβερνήσεις. Η ένταξη δεν ένα ζήτημα που αφορά μόνο στις κυβερνήσεις και τους μετανάστες. Είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο ρόλος των εργοδοτών είναι καθοριστικός σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της πρωτοβουλίας «Μαζί με τους εργοδότες για την ένταξη». Είναι θετικό το γεγονός ότι βρίσκονται πολλοί εργοδότες σήμερα, εδώ, μαζί μας, γιατί αποτελούν παράδειγμα όχι για τη χώρα τους μόνο, αλλά για όλες τις χώρες στην Ευρώπη.

Η εμπειρία σας μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για άλλους. Καλώ όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, να ενημερωθούν για τη πρωτοβουλία από το Διαδίκτυο, να δηλώσουν συμμετοχή, να μοιραστούν καλές πρακτικές και να συμμετάσχουν σε επόμενες πρωτοβουλίες.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας, και είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Στόχος είναι η συμμετοχή στην πρωτοβουλία αυτή να πάρει τη μορφή «χιονοστιβάδας», και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να το πετύχουμε. Γιατί η ένταξη έχει σημασία.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις