Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα «Έξυπνα Σύνορα» και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)

Δεν υπάρχουν σχόλια
Στην νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα «Έξυπνα Σύνορα» που θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2016,  αναφέρθηκε σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. Ο Επίτροπος, μεταξύ άλλων υπογράμμισε τα εξής:
«Στην επερχόμενη πρότασή μας, το 2016, έχουμε στόχο να παρουσιάσουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί γρήγορα και σωστά, και θα ικανοποιεί τους στόχους της ΕΕ στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, θα διευκολύνει τον ταξιδιώτη και θα πληροί τις προϋποθέσεις περί προστασίας δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν:
α)την αρχιτεκτονική του νέου συστήματος,
β)την βιομετρική ταυτοποίηση,
γ)τη επιτάχυνση της διέλευσης στα συνόρων,
δ)το διάστημα αποθήκευση των δεδομένων και
ε)την πρόσβαση σε αυτά των διωκτικών αρχών για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος»
Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στο Ευρωκοινοβούλιο στην μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), που όπως ανέφερε, «θα ενισχυθούν οι δυνατότητες της στους τομείς: α) της συνεργασίας, β) της ανάπτυξη κοινών μεθόδων εργασίας και γ) στην εξέλιξη της CEPOL σε κέντρο αριστείας για την κατάρτιση των αστυνομικών. Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Ασφάλειας εξάλλου υπογραμμίζει πως η συνεχιζόμενη κατάρτιση συνιστά ουσιώδες κομμάτι της βελτίωσης της Ασφάλειας της ΕΕ.»
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις