Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού κατά τη σύσκεψη για θέματα υγείας στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο υπό τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό

Δεν υπάρχουν σχόλια

έθεσε, εκτός των ζητημάτων που ετέθησαν από τον ασκούντα τη διοίκηση, διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και τους εκπροσώπους των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων της εξής ζητήματα :

την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας επιλογής νέου διοικητή

την επικαιροποίηση-αναμόρφωση του οργανισμού του νοσοκομείου

την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

την ενεργοποίηση των κληροδοτημάτων που παραμένουν ανενεργά

την ανάγκη προσλήψεων τόσο ιατρικού όσο και νοσηλευτικού προσωπικού

τον άρση της «εκκρεμότητας» με τον εξοπλισμό που, επί χρόνια, παραμένει «αδρανής» και απαξιώνεται

την αντιμετώπιση των προβλημάτων των κέντρων υγείας, που εξυπηρετούν τους κατοίκους της υπαίθρου Αρκαδίας, οι οποίοι αισθάνονται και είναι από πλευράς υγείας εγκαταλειμένοι, λόγω έλλειψης αριθμητικά επαρκούς ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγών των πεπαλαιωμένων ασθενοφόρων, αλλά και υλικών. Ζήτησε μάλιστα να συγκληθεί ειδική σύσκεψη για το θέμα των κέντρων υγείας.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις