Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού για τις «ειδικές περιοχές ενίσχυσης»

Δεν υπάρχουν σχόλια

για την εξαίρεση των δημοτικών ενοτήτων Τροπαίων, Ηραίας και Γόρτυνος από τις «ειδικές περιοχές ενίσχυσης» του νομοσχεδίου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας (Αναπτυξιακός Νόμος)

Κατά τη συζήτηση ενώπιον των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής, ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, θέτοντας το θέμα  της εξαίρεσης των δημοτικών ενοτήτων Τροπαίων, Ηραίας και Γόρτυνος από τις «ειδικές περιοχές ενίσχυσης» του «Αναπτυξιακού Νόμου», είπε :

Στο χάρτη των «ειδικών περιοχών ενίσχυσης» και στον αντίστοιχο πίνακα (του νομοσχεδίου) δεν περιλαμβάνονται τρεις συγκεκριμένες περιοχές του Νομού Αρκαδίας, η δημοτική ενότητα Τροπαίων, η δημοτική ενότητα Ηραίας και η δημοτική ενότητα Γόρτυνος, κατ΄ εξοχήν μειονεκτικές, ορεινές περιοχές και βέβαια με σταθερά μειούμενο πληθυσμό.

Πρέπει να δοθεί απάντηση και να διορθωθεί η άδικη μεταχείριση αυτών των περιοχών, που ακόμη και αν προκύπτει από αριθμούς και στατιστικά στοιχεία – πράγμα που αν συμβαίνει είναι παράλογο και αποδεικνύει ότι οι αριθμοί υπό το πρίσμα της στατιστικής κάνουν λάθη – διαψεύδεται από την ίδια τη σκληρή πραγματικότητα. Όποιος έχει επισκεφθεί ή έστω έχει ακούσει γι΄ αυτές τις περιοχές, γνωρίζει την κατάσταση εγκατάλειψης, ερήμωσης και μαρασμού που εδώ και χρόνια βιώνουν.

Επομένως, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να περιλάβει  και αυτές τις περιοχές στις «ειδικές περιοχές ενίσχυσης».

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις