Ο Γιώργος Η. Παπαηλιού κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ασημακόπουλου «Λαογραφικά Πελοποννήσου»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ασημακόπουλου «Λαογραφικά Πελοποννήσου» έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για το αντικείμενο του βιβλίου, όσο και για τον ίδιο το συγγραφέα.

Το πόνημα του Γιάννη Ασημακόπουλου αναφέρεται στα «λαογραφικά», στη λαογραφία, της Πελοποννήσου. Σε ένα αντικείμενο, που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της «ταυτότητας» της συγκεκριμένης περιοχής, αφού συνδέεται με τη ζωή και τις δραστηριότητες (καθημερινές, επαγγελματικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.α.), τα ήθη και έθιμα, τον πολιτισμό των απλών ανθρώπων του λαού, στο παρελθόν αλλά και, ως συνέχεια αυτού, στο παρόν.

Αυτό το στοιχείο, μετασχηματιζόμενο σε συγκριτικό πλεονέκτημα, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και άξονα ανάδειξης της Πελοποννήσου, μαζί με τη μυθολογία και την ιστορία και συνδυαστικά με το φυσικό κάλλος, την παρθένα φύση, τη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό της περιοχής.

Όσον αφορά το συγγραφέα, η ιδιότητα που τον χαρακτηρίζει κυρίως, είναι αυτή του ενεργού πολίτη. Αυτού που ασχολείται με τα κοινά και μάλιστα όχι προς ίδιον όφελος, αλλά για το γενικό «καλό», έτσι όπως ο ίδιος ανιδιοτελώς το αντιλαμβάνεται. Μία ιδιότητα που στην εποχή μας, «σήμα κατατεθέν» της οποίας είναι ο ατομισμός και η έλλειψη συλλογικότητας,  αποτελεί είδος εν ανεπαρκεία.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις