Ο Δήμος Τρίπολης εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την απευθείας εξαγορά της Βίλας του Τουρκοβασίλη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο Δήμος Τρίπολης εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013 » και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του για την απευθείας εξαγορά του διατηρητέου κτίσματος (ΦΕΚ 99Δ/3-2-1994) , γνωστό ως Βίλα του Τουρκοβασίλη, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 143 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Τρίπολης.
Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 347.374,51 ευρώ και αντιστοιχεί στην σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Οι πόροι του Πρασίνου Ταμείου προέρχονται από την επιβολή προστίμων για την ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτων ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης κτιρίων, την επιβολή διοικητικών ποινών προστίμων και κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις κλπ. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος , η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος .
Στόχος της δημοτικής αρχής με την απόκτηση του ακινήτου , είναι η αποκατάσταση του κτιρίου και η λειτουργία του σε «Μουσείο Μ. Θεοδωράκη», μέσω χρηματοδοτήσεων στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και την ανάδειξη του ως «φάρου πολιτισμού» για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.
στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2013», χρηματοδοτήθηκε, σύμφωνα με την αρ 5308/12/2013 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, για την απευθείας εξαγορά του διατηρητέου κτίσματος, Ο.Τ. 143 του εγκεκριμένο σχεδίου πόλεως της Τρίπολης (γνωστό ως Βίλα του Τουρκοβασίλη) με το ποσό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως διαμορφώθηκε, ήτοι 347.374,51 ευρώ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις