Ο νέος γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ο νέος γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου ( http://www.atsicholos.gr/trees/ ) συμπληρώθηκε με όσα στοιχεία διαθέτουμε προς το παρόν. Είναι στη διάθεσή σας, για επίσκεψη και πιθανές προσθήκες και διορθώσεις που θα θέλατε να μας αποστείλετε με μήνυμά σας (το οποίο μπορείτε να μας αποστείλετε μέσα από τον ίδιο τον ιστότοπο επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία). Παρακαλούμε μελετήστε προς τούτο την Εισαγωγή.

Σας ευχαριστούμε για την έως τώρα βοήθειά σας και αυτή που θα ακολουθήσει.

Ο υπεύθυνος του ιστοτόπου

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις