Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Το Τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη CISCO Ελλάδος διοργανώνουν σειρά διαλέξεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας». Η συνεργασία ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα συνεχιστεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τον ακόλουθο προγραμματισμό διαλέξεων:
• Κέντρα δεδομένων – Αρχιτεκτονικές και εξέλιξη και βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης (Οκτώβριος 2015)
• Υπηρεσίες συνεργατικότητας (τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη κ.τ.λ.) στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον – Εξέλιξη και βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης (Νοέμβριος 2015)
• Βασικές αρχές δικτύωσης – Ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα (Φεβρουάριος 2016)
• Αρχιτεκτονική ασφάλειας σε εργασιακό περιβάλλον – Απειλές και τρόποι διαχείρισης κινδύνων (Μάρτιος 2016)
Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00, Αίθουσα Ι4 Τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ενώ λεπτομέρειες για τις επόμενες διαλέξεις θα ανακοινώνονται δύο εβδομάδες πριν από την κάθε διάλεξη.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις