Περιφέρεια Πελοποννήσου: Στο ΣτΕ για το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Την ακύρωση του εθνικού σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ζητούν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο περιφερειάρχης  Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο  Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος, η «Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά» και πολίτες μεταξύ των οποίων δικηγόροι, γιατροί,  επιχειρηματίες και ξενοδόχοι.

Στις προσφυγές τους υποστηρίζουν ότι το επίμαχο σχέδιο είναι αντίθετο στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύνταγμα, αλλά και την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως και τη νομολογία του Συμβουλίου της  Επικρατείας.

Όπως αναφέρουν η περιφέρεια Πελοποννήσου στερείται νομίμων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων  και η απόρριψή τους γίνεται σε ανεξέλεγκτους χώρους και μη ασφαλείς για το περιβάλλον. Η περιφέρεια Πελοποννήσου υπογραμμίζουν. μεταξύ άλλων ,πως έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση σύμπραξης 27 ετών μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτικής εταιρείας (σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα κατά το νόμο 3389/2005)  για την υλοποίηση του επίμαχου σχεδιασμού  ύψους 160 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η περιφέρεια Πελοποννήσου υποστηρίζει ότι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις , είναι αντίθετο στις περιβαλλοντικές διατάξεις της  Συνθήκης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 24 του Συντάγματος κλπ.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις