Περιφέρεια Πελοποννήσου: σύμβαση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση δρόμων πυρόπληκτου πρώην Δήμου Φαλαισίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Τη σύμβαση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση – βελτίωση δρόμων πυρόπληκτου πρώην Δήμου Φαλαισίας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

 Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες για τη συντήρηση του δρόμου που οδηγεί στην Ι.Μ. Ρεκίτσας του πρώην πυρόπληκτου Δήμου Φαλαισίας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις