Περιφέρεια Πελοποννήσου: Σύσκεψη για την ενίσχυση της γυναικείας αγροτικής επιχειρηματικότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η ένταξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Τρίπολη, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Ηλία Στρατηγάκου, της συνεργάτιδας του γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νικόλαου Στουπή, Ελένης Τσιομίδου, καθώς και εκπροσώπων των αναπτυξιακών εταιρειών ΟΤΑ και των γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών που εδρεύουν στην Περιφέρεια.

Όπως επισημάνθηκε, με τη θέσπιση του νέου θεσμικού πλαισίου, στόχος είναι η ενδυνάμωση της υπαίθρου με κίνητρα ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τη νέα προγραμματική περίοδο, με το θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, θα δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν γυναικείες αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, χωρίς να απαιτείται το αρχικό κεφάλαιο των 10.000 ευρώ που ήταν έως σήμερα αναγκαίο, και με ολιγάριθμα μέλη, ακόμα και τριών ή πέντε ατόμων, ενώ εκείνο στο οποίο θα δοθεί βαρύτητα στην επιδότηση είναι η επιχειρηματική ιδέα.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου υπογραμμίστηκε ότι θα δοθεί έμφαση στην γυναικεία επιχειρηματικότητα τη νέα προγραμματική περίοδο και θα υποστηριχτεί η δημιουργία γυναικείων συνεταιρισμών, ενώ ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης έθιξε και το ζήτημα του «πολυλειτουργικού αγροκτήματος». Με τον όρο «πολυλειτουργικό αγρόκτημα» γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί η πρωτογενής παραγωγή με τον τομέα των υπηρεσιών, της μεταποίησης, αλλά και με τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Όπως εξήγησαν, το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται απόφαση από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο. Με τον νέο θεσμό θα δίνεται η ευκαιρία στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, ακόμα και σε όσους διαθέτουν καλλιεργήσιμη έκταση, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο, να αναπτύξουν δράσεις όπως, δυνατότητα εκπαίδευσης ή επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας της εκμετάλλευσής τους ή και οικοτεχνικής μεταποίησης.

Επίσης, θα μπορούν να διαθέτουν χώρο εστίασης, θα εξασφαλίζεται η άμεση διάθεση των προϊόντων τους, πρωτογενών ή μεταποιημένων στους καταναλωτές, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Τα «πολυλειτουργικά αγροκτήματα» θα μπορούν να κάνουν συνεργασίες με μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλους φορείς, που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους, ενώ θα μπορούν να αναπτύσσουν και δράσεις πρόληψης και προάσπισης της υγείας και του αθλητισμού.

Έτσι, εξασφαλίζονται πολλαπλές πηγές εσόδων και κερδών και διατηρείται η επαγγελματική αγροτική ιδιότητα, τόσο ασφαλιστικά όσο και φορολογικά, ενώ, όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, τα «πολυλειτουργικά αγροκτήματα» θα πιστοποιούνται και θα κατοχυρώνονται με ειδικό σήμα.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις