Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»

Δεν υπάρχουν σχόλια
Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020 για το έτος 2016»

Σας κοινοποιούμε την «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο πομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020 για το έτος 2016» με  ΦΕΚ3442/Β/2016 και ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση της ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και για την αποστολή αποδεικτικών δημοσίευσης στην Υπηρεσία μας.

Ο Αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης

 

 Γιαννόπουλος Αποστόλης

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις