Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-02-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια

Μεγαλόπολη 04 – 02 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1355

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 βάση των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις