Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 30/10/2015, ώρα 17:30 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας την Παρασκευή 30/10/2015, ώρα 17:30

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς:
Δήμαρχο Γορτυνίας
κ. Γιάννη Γιαννόπουλο
κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Προέδρους – Εκπροσώπους Τ.Κ.: Στεμνίτσας,
Μελισσόπετρας και Σταυροδρομίου.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας στην
Δημητσάνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 30 του μηνός
Οκτωβρίου έτους 2015 και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 33.950,00 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου
Γορτυνίας για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτης
απρόβλεπτης ανάγκης υλοποίησης του προγράμματος υλικής επισιτιστικής βοήθειας στο
Δήμο Γορτυνίας.
3. Έγκριση υλοτόμησης δέντρων στην Τ.Κ. Στεμνίτσας και Μελισσόπετρας λόγω
επικινδυνότητας
4. Έγκριση 1ου Α Π Ε έργου:«Ανάπλαση οικισμού Σταυροδρομίου».
5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση και βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.
Λαγκαδίων».
6. Έγκριση 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού
δικτύου ύδρευσης από Τ.Δ. Πυργακίου έως Βυτίνα» υποέργο 2: «Αναβάθμιση έργου
αντικατάστασης – βελτίωσης δικτύων ύδρευσης των Τ.Κ. Βυτίνας και Ελάτης του Δήμου
Γορτυνίας».
7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για την αντιμετώπιση φαινόμενων παγετού.
8. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την χρήση υπηρεσίας “e-banking” στους τραπεζικούς
λογαριασμούς του Δήμου Γορτυνίας, για ενημέρωση.
9. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικίας) Τ.Κ. Σταυροδρομίου.
10. Διαγραφή τελών και προσαυξήσεων με εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Απ. Αρ.
254/2015.
11. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις