Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Δήλωση Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων, μέσω των σχετικών βάσεων δεδομένων, κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ όλων των ταξιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών της ΕΕ.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (13 Νοεμβρίου 2015), προτείναμε τη θέσπιση συστηματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ για όλους τους πολίτες, ώστε να γνωρίζουμε ποιος ακριβώς διασχίζει τα σύνορά μας. Χαιρετίζω τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρότασή μας για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Μαζί με την επιτυχή έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής τον Οκτώβριο, η επιβολή συστηματικών ελέγχων σε όλους τους ταξιδιώτες που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας.»

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις