Συνέντευξη τύπου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου για τον χώρο Σένγκεν και την αμοιβαιότητα των θεωρήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Έχει έρθει η ώρα να κάνουμε τα τελευταία βήματα για τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλή λειτουργία της Σένγκεν. Αυτός είναι ο στόχος μας και παραμένει αμετάβλητος. Ένας πλήρως λειτουργικός χώρος Σένγκεν, χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

Η ζώνη Σένγκεν είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και το πιο απτό παράδειγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρέπει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη και την προστασία της Σένγκεν. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με κοινή, ευρωπαϊκή και συντονισμένη δράση.

Παρά τη συνεχή πρόοδο κατά τους τελευταίους μήνες:

– ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί ανησυχία,

– η κατάσταση στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων παραμείνει εύθραυστη και ενέχει κινδύνους για παράτυπες μετακινήσεις,

– για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής απαιτούνται ακόμα κάποιες ενέργειες,

– οι μετεγκαταστάσεις και οι επιστροφές από την Ελλάδα και τα άλλα Κράτη Μέλη πρέπει να εντατικοποιηθούν σημαντικά,

– οι κανόνες του Δουβλίνου πρέπει, σταδιακά, να εφαρμοστούν πλήρως.

Σήμερα, προτείνουμε τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και την ενίσχυση της εφαρμογής αναλογικών αστυνομικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια των Κρατών Μελών και, ιδιαίτερα, κοντά στις περιοχές των εσωτερικών συνόρων. Αυτή θα είναι η τελευταία παράταση που προβλέπεται.

Οι προσωρινοί έλεγχοι στα σύνορα – και αυτό ισχύει για όλους τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα – θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αναλογικό τρόπο και ως έσχατη λύση, για αυστηρά περιορισμένο χρονικό διάστημα.  Είναι η τελευταία φορά, και για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε μια συντονισμένη και σταδιακή μετάβαση στην ομαλή λειτουργία της Σένγκεν. Η εναλλακτική λύση, οι ασυντόνιστες, δηλαδή, και μονομερείς αποφάσεις εφαρμογής προσωρινών ελέγχων, συχνά υπό την πίεση των εγχώριων πολιτικών εξελίξεων, δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό πνεύμα.

Γι’ αυτό και σήμερα συστήνουμε προς όλα τα Κράτη Μέλη και τα Κράτη της ζώνης Σένγκεν να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των αστυνομικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους, και αντί να διεξάγουν συνοριακούς ελέγχους να δίνουν προτεραιότητα σε αναλογικούς αστυνομικούς ελέγχους, διατηρώντας όμως τον ίδιο στόχο, την ασφάλεια στον χώρο Σένγκεν.

Για παράδειγμα, τα Κράτη Μέλη πρέπει να εντείνουν τους αστυνομικούς ελέγχους στους αυτοκινητοδρόμους ή σε άλλες βασικές διαδρομές μεταφορών, και επίσης να αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες για την παρακολούθηση της ροής της κυκλοφορίας, όπως η αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Επίσης, η σύστασή μας προωθεί περαιτέρω τη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία όπως οι κοινές αστυνομικές περιπολίες σε διασυνοριακές περιοχές και σε διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές, οι κοινές αναλύσεις απειλών και η ανταλλαγή διασυνοριακών πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Γνωρίζουμε ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, καλούμε όμως τα Κράτη Μέλη να δράσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, εντός έξι μηνών.

Ταυτόχρονα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων.

Από τον Μάρτιο βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη οι ενέργειες για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριακής και Ακτοφυλακής. Ο Οργανισμός υποστηρίζει, αυτή τη στιγμή, τα Κράτη Μέλη με περίπου 1.500 συνοριοφύλακες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, συμπληρώνοντας τις υφιστάμενες δυνάμεις των Κρατών Μελών.

Ωστόσο, παρά τις σημαντικές εξελίξεις και τη συμβολή των κρατών μελών, εξακολουθούν να υφίστανται κενά, τόσο σε ό,τι αφορά τους ανθρωπίνους πόρους, όσο και τον τεχνικό εξοπλισμό. Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής απαιτεί συνεχείς  προσπάθειες και συνολική προσέγγιση.

Ως εκ τούτου, καλώ τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις συνεισφορές τους και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων.

Τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με την αμοιβαιότητα θεωρήσεων με τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τη Δευτέρα 1 Μαΐου, σημαντικός αριθμός πολιτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μπορούν πλέον να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στον Καναδά. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι το αποτέλεσμα των διαρκών διπλωματικών επαφών με τον Καναδά.

Η εξέλιξη αυτή επίσης δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μη-αμοιβαιότητας θεωρήσεων που βρίσκεται σε εκκρεμότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τους τελευταίους μήνες έχουμε συνεργασθεί εντατικά με τις ΗΠΑ και τα 5 εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη της ΕΕ, για να ξεκινήσει μία πιο αποτελεσματική διαδικασία, που θα φέρει τις χώρες αυτές πιο κοντά στην εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων του προγράμματος των ΗΠΑ για την απαλλαγή θεωρήσεων. Ακολουθούμε την ίδια στρατηγική, όπως και με τον Καναδά.

Επιλογή της ΕΕ θα είναι πάντα η συνεργασία, η δέσμευση και η διπλωματική οδός απέναντι σε κάθε είδους μονομερείς ενέργειες. Κάτι τέτοιο είναι προς το κοινό όφελος των πολιτών της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις