Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νέος πρόεδρος για ΚΕΔΗΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σας καλούμε την 2α Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ιδιωτών.
2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης.
3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Τέλη εκδιδομένων λογαριασμών και προστίμου τέλους εκδιδομένων λογαριασμών.
4. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωθέντων ποσών.
5. Παραλαβή της μελέτης : «Υδρογεωτεχνική μελέτη καταλληλότητας κοιμητηρίου Σκοπής».
6. Παραλαβή της μελέτης : «Γεωλογική μελέτη καταλληλότητας κοιμητηρίου Σκοπής».
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε.Τρίπολης»
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή χρηματοδότησης από την Εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.
10. Ηλεκτροδότηση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ).
11. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών ιστών πλατείας Βαλτετσίου Δ.Κ. Τρίπολης».
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα για το έργο Διαμόρφωση χώρου στο Κατρέικο πηγάδι οικισμού Μηλιάς Νεστάνης.
13. Αποδοχή παραίτησης κ. Καρλή Αγαμέμνονα και αντικατάσταση του στο Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΗΤ.
14. Αντικατάσταση Προέδρου – Μέλους του Διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Τρίπολης.
15. Αντικατάσταση του κ. Αναστασίου Τσούκα από τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.
16. Αντικατάσταση του κ. Αναστασίου Τσούκα από τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης.
17. Αντικατάσταση του κ. Αναστασιου Τσούκα από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
18. Συζήτηση επί της αιτήσεως με αρ. πρωτ. 41847/11-9-2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις