ΣΥΡΙΖΑ: Αδιαφανής ο διαγωνισμός της Περιφ. Πελοποννήσου για τη διαχείριση απορριμμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια
«Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με αποκέντρωση, με κοινωνικό έλεγχο και με δημόσιο χαρακτήρα, στηριγμένη στις προτεραιότητες της μείωσης των απορριμμάτων με ανακύκλωση, με διαλογή στην πηγή και με επεξεργασία του οργανικού κλάσματος», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε ψήφισμα που εξέδωσε, η περιφερειακή συντονιστική επιτροπή Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με τους συντάκτες του ψηφίσματος, ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), πρέπει να προσαρμοστεί στον εθνικό σχεδιασμό (ΕΣΔΑ) που πρόσφατα ολοκληρώθηκε – σημειώνουν δε, πως ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου που βρίσκεται σε προσυμβατική φάση, δεν πρέπει να προχωρήσει. «Στο διαγωνισμό αυτό υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην ενημέρωση και στη διαφάνεια, αλλά και ζητήματα θεσμικής εκτροπής, όπως η αγνόηση και παραγκώνιση του ΦΟΔΣΑ, η διαστρέβλωση υπηρεσιακών εισηγήσεων, η απόκρυψη στοιχείων στα όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η έλλειψη συνεργασίας με τους Δήμους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε καν την ελάχιστη ποσότητα που τους αντιστοιχεί και τους δεσμεύει για την υλοποίηση του έργου» σημειώνεται στο ψήφισμα. «Παραμένουμε αντίθετοι στην εξέλιξη του συγκεκριμένου διαγωνισμού και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να σεβαστούν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και το κοινοτικό κεκτημένο και να εφαρμόσουν τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον είναι πάνω από τα κέρδη» αναφέρεται στο ψήφισμα.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις